Aanvragen doorhaling teboekstelling schip

Wilt u uw boot of schip uitschrijven? Met een Doorhaling teboekstelling schip laat u uw boot of schip uitschrijven uit de openbare registers van het Kadaster. Het is ook mogelijk een schip in aanbouw uit te schrijven. Na de uitschrijving ligt het eigendom van uw schip niet meer vast in de openbare registers.

Op deze pagina leest u hoe u een doorhaling teboekstelling schip aanvraagt. Dit kan ook voor een schip in aanbouw zijn. 

Machtiging van rechtbank Rotterdam

Voor de doorhaling van uw schip hebt u een machtiging (beschikking) nodig van de rechtbank Rotterdam. Zonder deze machtiging van de rechtbank Rotterdam kan uw schip niet doorgehaald worden in de openbare registers van het Kadaster.

Deze machtiging kunt u: 

  • via ons aanvragen. U levert dan als eigenaar van het schip het ondertekende aanvraagformulier Doorhaling teboekstelling schip en de benodigde bewijsstukken in bij de Scheepsregistratie in Rotterdam. Ook kunt u alles per post naar ons toesturen. Wij voegen daar een gewaarmerkt kadastraal en hypothecair uittreksel aan toe en zenden uw aanvraag naar de rechtbank te Rotterdam. De rechtbank beoordeelt uw aanvraag en stuurt na goedkeuring de machtiging samen met het formulier naar het Kadaster.
  • zelf aanvragen bij de rechtbank Rotterdam. U bestelt dan de gewaarmerkte actuele uittreksels bij ons.

Beide uittreksels mogen niet ouder zijn dan 1 week na datum afgifte. U levert het ondertekende aanvraagformulier Doorhaling teboekstelling schip met alle benodigde stukken in bij de rechtbank in Rotterdam. 

Bezoekadres rechtbank Rotterdam:
Wilhelminaplein 100-125
3072 AK Rotterdam

Na goedkeuring ontvangt u van de rechtbank een machtiging die u samen met uw aanvraagformulier en de bijlagen naar de Scheepsregistratie in Rotterdam stuurt.

U kunt de stukken ook aan de balie van het Kadasterkantoor te Rotterdam afgeven.

Postadres Scheepsregistratie Rotterdam: 
Postbus 8718
3009 AS Rotterdam

Bezoekadres Scheepsregistratie Rotterdam:
Kantorencomplex De Lotus
George Hintzenweg 77
3068 AX Rotterdam 

Formulier en toelichting

Om uw boot of schip te kunnen uitschrijven hebt u een machtiging nodig van de rechtbank Rotterdam. Hiervoor moet u bewijsstukken bij de rechtbank aanleveren, die uw verzoek tot doorhaling van de teboekstelling ondersteunen. Deze bewijsstukken kosten geld. De doorhaling zelf is gratis. Op het formulier staat wat u precies nodig hebt.

Bewijsstukken

U kunt 2 bewijsstukken bij ons bestellen. 

Eigendomsinformatie schip (gewaarmerkt)

Meer informatie  vindt u op de pagina Eigendomsinformatie schip.

Hypotheekinformatie schip (gewaarmerkt)

Meer informatie vindt u op de pagina Hypotheekinformatie schip.

 

Vraag en antwoord

Zodra wij het aanvraagformulier en de beschikking van de rechtbank hebben ontvangen, wordt de registratie van uw schip doorgehaald in de openbare registers van het Kadaster.

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice Schepen op telefoonnummer 088 - 183 40 63. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier