Verklaring van niet-voltooiing schip

Een onmisbaar document voor de aanvraag van een hypotheek voor een schip in aanbouw

Gewaarmerkt document

Wilt u een hypotheek aanvragen voor een schip in aanbouw? Hiervoor hebt u een verklaring van niet-voltooiing nodig. Dit is een gewaarmerkt document dat nodig is voor het vestigen van een hypotheek op een schip in aanbouw. Een scheepsinspecteur bevestigt hierin dat het schip in aanbouw is bij een werf in Nederland.

Welke informatie ontvangt u?

  •  de naam van het schip
  •  de plaats van het brandmerk
  •  een aantekening of het brandmerk definitief of voorlopig is aangebracht
  •  een aantekening dat het schip nog niet afgebouwd is
Information:

U kunt de verklaring alleen aanvragen als een schip ingeschreven staat in de openbare registers van het Kadaster. 

Verklaring van niet-voltooiing schip per schip 49,-

  •  ontvang de naam van het schip
  •  bekijk of brandmerk definitief is
  •  onmisbaar bij hypotheek op schip in aanbouw

Nu bestellen

Controle of schip in aanbouw is

Voordat wij een Verklaring van niet-voltooiing schip afgeven, bezoekt een inspecteur scheepsregistratie de werf waar het schip in aanbouw is. Daar wordt de status van het schip gecontroleerd. 

Gewaarmerkt document

Een gewaarmerkt document is een officieel document, ondertekend door de bewaarder van het Kadaster en de openbare registers.

Vraag en antwoord