Verklaring van niet-voltooiing schip

Wilt u een hypotheek aanvragen voor een schip in aanbouw? Hiervoor hebt u een verklaring van niet-voltooiing nodig. Dit is een gewaarmerkt document dat nodig is voor het vestigen van een hypotheek op een schip in aanbouw. Een scheepsinspecteur bevestigt hierin dat het schip in aanbouw is bij een werf in Nederland.

Welke informatie ontvangt u?

  •  de naam van het schip
  •  de plaats van het brandmerk
  •  een aantekening of het brandmerk definitief of voorlopig is aangebracht
  •  een aantekening dat het schip nog niet afgebouwd is

Bestellen via formulier

Vraag en antwoord