Er is iemand overleden

Voorkom problemen met de erfenis

Als een familielid is overleden krijgt u te maken met veel regelzaken. U hoeft het overlijden niet aan ons door te geven. Die informatie krijgen wij van de gemeente. Wel hebt u mogelijk een verklaring van erfrecht nodig.  

Aantonen dat u erfgenaam bent

In een verklaring van erfrecht staat wie de erfgenamen zijn. Hiermee kunt u als nabestaande aantonen dat u erfgenaam bent. Deze verklaring van erfrecht vraagt u aan bij de notaris. Dit is zeker verstandig als u een huis, stuk grond of een boot erft.  

Verklaring van erfrecht inschrijven 

De notaris kan een verklaring van erfrecht in laten schrijven bij het Kadaster. Na de inschrijving staat niet langer de overledene, maar u als eigenaar vermeld. De inschrijving van een verklaring van erfrecht  is gratis. Wel kan de notaris voor het onderzoek en de administratie kosten aan u doorberekenen. 

Voordelen van inschrijving 

Nadat uw verklaring van erfrecht is ingeschreven bij het Kadaster, staat u als eigenaar geregistreerd bij het Kadaster. Zo is de erfenis goed geregeld. Dit houdt het volgende in:

  • Doorlopende kosten worden op tijd doorberekend aan de rechtmatige eigenaar. Zo ontvangt u de WOZ-beschikking op uw naam en niet gericht aan ‘de erven van’. 
  • U wordt als nabestaande niet onverwacht geconfronteerd met extra kosten wanneer u de geërfde woning, grond of boot vervolgens verkoopt.
  • Als de informatie over onroerende goederen na overlijden snel op orde is, hoeven overheidsorganisaties achteraf minder te verbeteren. De afhandeling is daardoor sneller achter de rug.

Vraag en antwoord

Handige links