Het Kadaster

Informatie over wat wij doen, onze geschiedenis, jaarverslagen en internationale projecten.

Wat doet het Kadaster?

Het Kadaster registreert van al het vastgoed (grond en gebouwen) in Nederland wie welke rechten heeft. Ook houdt het Kadaster de topografische basisbestanden van Nederland bij. 

Internationaal

Het Kadaster werkt internationaal mee aan de verbetering van het registeren van grond en eigendom. 

Geschiedenis

Het Kadaster is opgericht in 1832 en bestaat dus al meer dan 185 jaar. In al die jaren is er veel veranderd. 

Jaarverslag

Het Kadaster legt niet alleen verantwoording af aan de minister, maar ook aan de maatschappij. Naast het uitgebreide, wettelijke jaarverslag maken we daarom een beknoptere online versie. 

Contact

Voor al uw vragen, het opzoeken van bezoekadressen, vragen van de pers en informatie over storingen en onderhoud