Informatie over wederverkoop

Het Kadaster is een bij wet ingesteld openbaar register dat staat voor de rechtszekerheid. We bewaken de kwaliteit van onze data en bieden openbare gegevens conform wetgeving en algemene leveringsvoorwaarden tegen betaling (de tarievenregeling Kadaster) aan. Veel gegevens die het Kadaster levert zijn privacygevoelig. Wij gaan daar, in het kader van de privacywetgeving, zorgvuldig mee om. 

Wederverkoop

Commerciële bedrijven die de data van het Kadaster kopen en gebruiken om te verkopen, of te verwerken in hun dienstverlening, staan los van het Kadaster. Zij gebruiken onze gegevens voor hun eigen producten en diensten. Het Kadaster levert de gegevens conform wetgeving en leveringsvoorwaarden. Waar de gegevens voor gebruikt worden, is de verantwoordelijkheid van de betreffende partij.

Commerciële bedrijven die openbare gegevens van het Kadaster gebruiken, dienen zich te houden aan de geldende privacywetgeving. Hebt u vragen over een product of dienst geleverd door een commercieel bedrijf? Neem dan contact op met het betreffende bedrijf.  

Producten van het Kadaster

Het Kadaster biedt zijn producten uitsluitend via www.kadaster.nl aan. Aan het internetadres kunt u zien of het om een product of dienst van ons gaat. Bij twijfel kunt u altijd contact opnemen met onze Klantenservice. Dat kan telefonisch via 088 - 183 22 00 of via het contactformulier.