Privacyverklaring klanten

Hoe verwerken wij uw persoonsgegevens?

Naast het beheren van registraties is informatieverstrekking een kerntaak van het Kadaster (artikel 3 van de Kadasterwet). De informatieproducten uit de registraties en de landelijke voorzieningen hebben vele vormen, bijvoorbeeld: gegevensbestanden, formele documenten of kaarten. 

Vraag en antwoord

Klanten kunnen informatieproducten afnemen via persoonlijk contact, telefonisch contact of internet door gebruikmaking van contactformulieren. Voor zakelijke klanten biedt het Kadaster via de algemene website het webportaal Mijn Kadaster aan en voor particulieren de Webwinkel.

Wanneer u informatieproducten van het Kadaster wil afnemen, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van het Kadaster en gebruikt om informatieproducten aan u te kunnen leveren, vragen te beantwoorden en om de eventuele betaling af te handelen. De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en het Kadaster. Uw gegevens kunnen door het Kadaster ook worden gebruikt om u te informeren over product gerelateerde zaken van het Kadaster.

  • persoonlijke gegevens: zoals naam, adres, woonplaats, land, telefoonnummer, emailadres, klantnummer, IP-adres, eventueel aangevuld met bedrijfsgegevens (functie of afdeling)
  • betalingsgegevens: zoals bankrekeningnummer, SEPA (in verband met automatische incasso), factuurnummer en incassobedrag

Wij zorgen ervoor dat de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, vertrouwelijk worden behandeld. Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door het Kadaster. Ter verbetering van onze service- en dienstverlening kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken voor marktonderzoek en daarvoor eventuele derden inschakelen die namens ons dit onderzoek doen. Ook verstrekken wij persoonsgegevens aan derden als wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. Gegevens over eventuele betalingsachterstanden kunnen gedeeld worden met een door het Kadaster in te schakelen incassobureau.

Het Kadaster bewaart uw gegevens in het klantsysteem en deze kunt u zo nodig inzien of wijzigen. Verwerkte IP-adressen worden 3 maanden bewaard. Na de hiervoor genoemde bewaartermijn wordt uw IP-adres vernietigd dan wel verwijderd van de systemen van het Kadaster.

Meer informatie over uw rechten als betrokkene (inzage, rectificatie, wissing et cetera) vindt u op de pagina rechten van betrokkenen

Naar de pagina Privacy.

CYS Group B.V. voert voor het Kadaster een klanttevredenheidsonderzoek uit. Uw gegevens en de feedback die u geeft, worden vertrouwelijk behandeld en worden niet aan derden verstrekt. Uw input wordt gebruikt voor evaluatie en verbetering van onze producten, service en dienstverlening. Meer informatie vindt u in ons privacybeleid.

CYS Group B.V. en het Kadaster zijn niet aansprakelijk voor eventuele onjuiste of onvolledige overdracht van de informatie in de uitnodigingsmail voor het klanttevredenheidsonderzoek of voor enige vertraging bij de ontvangst ervan. De uitnodigingsmail houdt geen verplichtingen in en is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Als u de uitnodigingsmail voor het klanttevredenheidsonderzoek ten onrechte heeft ontvangen, neem dan contact op met CYS Group B.V. en verwijder de inhoud.

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice op telefoonnummer 088 - 183 22 00. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.