Terug naar vorige pagina

WOZ+ voor bronhouders

Vanaf 1 januari 2022 is informatie uit de kernregistratie WOZ beschikbaar via de nieuwe dienst WOZ+. Het Kadaster vervangt met WOZ+ de dienstverlening die eerder DataLand aanbood. Bekijk de pagina WOZ-detailgegevens. WOZ+ bestaat naast de LV-WOZ en is een afzonderlijke dienst. 
Bronhouders, zoals gemeenten en samenwerkingsverbanden leveren informatie voor de dienst WOZ+. Als tegenprestatie voor deze levering is vanaf juli 2022 voor bronhouders het WOZ+ Kwaliteitsdashboard beschikbaar. Hierin is de kwaliteit van de geleverde informatie te zien   

Aanleverproces WOZ+ gegevens

De stappen in het aanleverproces voor deelnemende bronhouders aan WOZ+ zijn: 

 1. Herinnering levering WOZ+
  Zodra het tijd is voor een bronhouder om weer te leveren voor WOZ+ ontvangt de leveringscontactpersoon een e-mail van het Kadaster.  Is de leveringscontactpersoon gewijzigd? Geef dit door via ons contactformulier
 2. Klaarmaken van het StUF-TAX bestand voor levering
  Voor levering aan het Kadaster moeten overbodige records en privacygevoelige informatie uit het StUF-TAX bestand worden verwijderd. Hiervoor gebruikt u de KadasterTaxTool (KTT). Deze vervangt de DataLandTaxTool. Lees meer op de pagina KadasterTaxTool (KTT).
 3. Leveren van KTT-bestand aan het Kadaster
  Het KTT-bestand levert u aan het Kadaster met behulp van het Dataleverportaal. Het portaal Datalevering bereikt u in Mijn Kadaster onder het kopje Datalevering.
 4. Verwerking van het bestand
  Het verwerken van het aangeleverde KTT-bestand duurt maximaal 5 werkdagen. In het WOZ+ Kwaliteitsdashboard ziet u wanneer de verwerking voltooid is.

 

WOZ+ producten

WOZ+ KadasterTaxTool

 • verwijdert overbodige records
 • verwijdert privacygevoelige informatie
 • maakt een gezipt KTT-bestand

Vraag en antwoord

U blijft de records 00, 20, 40, 21, 22, 35, 91, 92 leveren zoals u gewend bent. 

Belangrijk: er is 1 uitzondering

U levert het WOZ-waardegegeven en gegevens om het attribuut eigendom te bepalen niet aan het Kadaster. Het Kadaster ontvangt het WOZ-waarde gegeven via de LV-WOZ.  Door het gebruik van de KadasterTaxTool wordt deze informatie automatisch uit uw StUF-TAX bestand verwijderd.

De WOZ+ gegevens bevatten onderliggende objectinformatie die niet in de LV-WOZ voorkomt. 

Bij het Kadaster volgen we de ontwikkelingen rond het uitfaseren van StUF-TAX op de voet. In goed overleg met bronhouders spelen we in op nieuwe mogelijkheden. Zo blijven ook in de toekomst de WOZ+ gegevens voor afnemers toegankelijk.

Er is geen verplichting voor bronhouders om de WOZ+ gegevens te leveren aan het Kadaster. Maar het mag wel, en er is een maatschappelijke meerwaarde om die gegevens landelijk te verstrekken.

De grondslag voor het verzamelen, opslaan en verstrekken van deze gegevens kan gevonden worden in artikel 38 van de Wet WOZ. De wet rept hier – in tegenstelling tot elders in de wet – niet expliciet over het waardegegeven (en de temporele kenmerken en meta-kenmerken), maar over gegevens die nodig zijn om de waarde van een onroerende zaak vast te stellen, voor zover nodig ter uitvoering van de Wet WOZ. Dit is dus een breder palet aan gegevens dan alleen het waardegegeven. 

Wij informeren u over releases, storingen en onderhoudswerkzaamheden van WOZ+ op de de WOZ+ servicepagina.

Dataland is op 31 maart 2022 in liquidatie gegaan. Hierdoor krijgen bronhouders een deel van hun inleg uitbetaald. Bij deze uitbetaling hoort ook een begeleidende brief. 

Hebt u geen beschikking over deze brief dan kunt u de algemene brief downloaden. Wilt u de brief voor u gemeente opvragen dan kunt u dit doen via de website van Alletto Accountants & Adviseurs.
 

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Stel uw vraag via het contactformulier of bel met 088 - 183 47 00. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. 

Wij informeren u over releases, storingen en onderhoudswerkzaamheden van de landelijke voorziening WOZ op de de WOZ+ servicepagina.

Handige links

Storing en onderhoud

0 meldingen van gepland onderhoud

1 gemelde storing