KLIC overlegorganen

Het Kadaster overlegt regelmatig met belanghebbenden voor een optimale dienstverlening. In de agenda leest u wanneer de eerstvolgende overleggen plaatsvinden.

Naar KLIC agenda