Terug naar vorige pagina

KLIC overlegorganen

Het Kadaster overlegt regelmatig met belanghebbenden voor een optimale dienstverlening. Er is een bronhouders- en afnemersoverleg (KLIC BAO), KLIC Gebruikersoverleg (KGO) en KLIC Technische commissie standaarden (TCS). Op deze pagina leest u meer over deze overleggen en vindt u de ledenlijsten. In de agenda ziet u wanneer de eerstvolgende overleggen plaatsvinden.

Naar KLIC agenda

Grondroerders en netbeheerders zijn, samen met het Kadaster als beheerder van de Landelijke Voorziening, vertegenwoordigd in het bronhouders- en afnemersoverleg (KLIC BAO). Samen zijn ze verantwoordelijk voor afstemming op bestuurlijk niveau.

Bekijk de KLIC Ledenlijst BAO.

Het KLIC Gebruikersoverleg (KGO) is bedoeld voor tactische en operationele zaken.

Bekijk de KLIC ledenlijst KGO.

De Technische commissie standaarden (TCS) beoordeelt IMKL, Visualisatiemodel en BMKL. De commissie bekijkt of de standaarden in de praktijk voldoen en zorgt voor de nodige aanpassingen. Ook zorgt de commissie voor een goede doorontwikkeling van de standaarden.

Bekijk de KLIC ledenlijst TCS.

Naast de KLIC-specifieke overlegorganen kent het Kadaster ook een Gebruikersraad. Deze bestaat uit de belangrijkste klantgroepen van het Kadaster en adviseert over onder andere kwaliteit en dienstverlening. Ook de bronhouders en afnemers van KLIC zijn in deze raad vertegenwoordigd.

Hebt u wensen of suggesties met betrekking tot KLIC? Geef deze dan door aan de klantenservice KLIC op telefoonnummer 0800 - 00 80, optie 2. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stuur ons direct uw wens of suggestie via het contactformulier. In het KGO worden deze wensen besproken. De lijst met wijzigingsverzoeken vormt mede de basis voor toekomstige releases.

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice op telefoonnummer 0800 - 00 80, optie 2. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.