Het Kadaster draagt met de Basisregistraties en Landelijke Voorzieningen bij aan rechtszekerheid in Nederland. Daarmee beschikt iedereen over dezelfde betrouwbare informatie. Op deze pagina kunt u het onderdeel kiezen waar u meer over wilt weten. Ook leest u hier meer over het beheer door het Kadaster van de Basisregistraties en Landelijke Voorzieningen.

Basisregistraties

Meer over de BAG, BRK, BRT, BGT, het Rijksdriehoeksstelsel en Informatiemodel Kadaster (IMKAD).

Inschrijving

Stukken, zoals akten, worden ingeschreven in de openbare registers van het Kadaster. Ook grenzen en percelen moeten worden vastgelegd, of wie de eigenaar van een schip of luchtvaartuig is. 

Fout melden in registratie

Help ons de registraties zo actueel en juist mogelijk te houden. Lees hoe u dit kunt doen voor de verschillende registraties.

Wettelijke grondslag  

Kadaster heeft sinds 1832 veel kennis en ervaring opgebouwd in het registreren van gegevens en data. Deze kennis en ervaring zetten wij in voor verschillende Basisregistraties en Landelijke Voorzieningen. Het beheer voeren wij uit voor, en samen met bronhouders en gebruikers in opdracht van de Nederlandse overheid. 

Aan alle Basisregistraties en Landelijke Voorzieningen die Kadaster in beheer heeft, ligt Nederlandse wet- en regelgeving ten grondslag. In deze wet- en regelgeving wordt bepaald hoe en waarvoor gegevens worden ingewonnen, verzameld en verstrekt. Het leveren van data en informatie gebeurt zoals de wet- en regelgeving voorschrijft.

Beheer

In de Basisregistraties en Landelijke Voorzieningen die wij in beheer hebben, wordt door specifiek gebouwde IT-systemen geborgd dat data juridisch en technisch juist, tijdig en veilig wordt ingewonnen. Ook zorgt dit ervoor dat de data verwerkt en verstrekt wordt volgens de wet- en regelgeving. 

Operationeel informatiespecialisten en functioneel beheerders werken samen met data en IT architecten, productmanagers en –eigenaars, helpdeskmedewerkers, innovatiespecialisten, juristen, assurance- en risk officers en communicatiemedewerkers aan de dienstverlening en de IT-systemen die wij in beheer hebben voor de registratie van gegevens. 

Oog op de toekomst  

Met het oog op de toekomst wordt - nu nog veel achter de schermen – gewerkt aan:

  • een netwerk van Basisregistraties en Landelijke Voorzieningen
  • meer uitwisseling en koppeling van gegevens en data, zodat deze nog beter te gebruiken is

Data

Initiatieven die een afspiegeling zijn van onze innovatie zijn onder meer: DiS Geo, Haal Centraal en Dataplatform. Als het kan, leveren we de informatie nu al via het open data-platform PDOK en via API’s. U leest hier meer over op de pagina Datasets