Terug naar vorige pagina

Klantenservice zakelijk

De klantenservice van het Kadaster staat voor u klaar. Voor specifieke vragen kunt u direct contact opnemen met onze specialisten. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst.

Algemeen

Stel uw vragen via onze algemene kanalen. U krijgt zo snel mogelijk antwoord. Kunnen we uw vraag niet direct beantwoorden? Dan verwijzen we u door naar een van onze gespecialiseerde klantenservices.

Inschrijving

  • Voor niet-juridische vragen over inschrijving en registratie, tarieven, levertermijnen, gebruik van KIK, voorlopige grenzen en SYVAS neemt u contact op met het Klantenservice Inschrijving en Registratie (meldpunt notariaat) via 088 - 183 35 00.
  • Uw complexe juridische vragen kunt u stellen bij de bewaarderstelefoon.

Klantenservice Inschrijving en Registratie

Stel uw vragen over grenzen en meting van percelen aan onze specialisten:

Stel uw vragen over de registratie van schepen en luchtvaartuigen aan onze specialisten:

Stel uw vragen over de Ketenintegratie Inschrijving Kadaster (KIK) aan onze specialisten:

U kunt terecht met vragen over de registratie van appartementen en in depotname van appartementstekeningen.

Basisregistraties

Stel uw vragen over de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) aan onze specialisten:

Stel uw vragen over de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) aan onze specialisten:

Stel uw vragen over BRK Levering en de Basisregistratie Kadaster (BRK) aan onze specialisten:

Stel uw vragen over BRK Bevragen aan onze specialisten:

Stel uw vragen over de Basisregistratie Topografie (BRT), topografische kaarten en luchtfoto's aan onze specialisten:

Stel uw vragen over Rijksdriehoeksmeting aan onze specialisten:

Landelijke voorzieningen

Mogelijk vindt u het antwoord op uw vraag op de pagina Help op Ruimtelijkeplannen.nl

Stel uw vragen over KLIC, kabels en leidingen aan onze specialisten:

Stel uw vragen over de Landelijke Voorziening Waarde Onroerende Zaken (WOZ) aan onze specialisten:

Stel uw vragen over de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen (WKPB) en de Basisregistratie Kadaster - publiekrechtelijke beperkingen (BRK-PB) aan onze specialisten:

Advies, maatwerk en open data

Stel uw vragen over maatwerkproducten van het Kadaster en advies en ondersteuning bij gebiedsinrichting:

Stel uw vragen over gebiedsontwikkeling aan de specialisten van Ruimte en Advies:

Voor de ondersteuning van PDOK-basisgebruikers (overheden) en gebruikers van het Nationaal Georegister.