U kunt uw boot of schip laten registreren in de openbare registers van het Kadaster. Dit geldt voor beroepsvaartuigen, maar ook voor woonboten, zeiljachten en andere pleziervaartuigen. Ook een schip dat nog in aanbouw is, kunt u laten registreren. Registratie (teboekstelling) is het enige bewijs dat u de rechtmatige eigenaar bent van een schip. Uw schip krijgt een brandmerk dat altijd duidelijk leesbaar moet zijn.

Wilt u een hypotheek afsluiten op uw schip? Dan is registratie verplicht. Natuurlijk kunt u het ook weer laten uitschrijven uit het scheepsregister. Dat is bijvoorbeeld nodig als het schip niet meer bestaat, of als u het in het buitenland wilt registreren.

Waarom een schip of boot registreren?

  • Registratie (teboekstelling) is het enige bewijs dat u de rechtmatige eigenaar bent van een schip.
  • U kunt een hypotheek aanvragen op uw boot of schip.
  • Als een boot of schip na eventuele diefstal wordt teruggevonden, is snel bekend wie de rechtmatige eigenaar is.
  • U kunt een zeebrief aanvragen zodat u in internationale wateren kunt varen (deze vraagt u aan bij de Inspectie Leefomgeving en Transport).

Registreren

Registreer uw boot of schip op de pagina Teboekstelling schip in de openbare registers van het Kadaster, zodat het eigendom wordt vastgelegd. Uw schip wordt voorzien van een registratienummer (ook een brandmerk genoemd).

Wijzigen gegevens

Is uw schip bij het Kadaster geregistreerd en wijzigt er iets in de gegevens? Of wilt u een schip als afgebouwd teboekstellen? Geef het door op de pagina Wijziging teboekstelling schip van het Kadaster.

Is uw schip bij het Kadaster geregistreerd en is het brandmerk onleesbaar geworden, beschadigd of verwijderd? Op de pagina Hernieuwd aanbrengen brandmerk op een schip leest u wat u kunt doen om ervoor te zorgen dat het brandmerk van uw schip altijd duidelijk leesbaar is. 

Beveiligen

Wilt u diefstal van uw schip onaantrekkelijk maken? Op de pagina Aanbrengen microdots op een schip leest u hoe u uw boot kunt beveiligen met microdots. Met één minuscule chip kan worden achterhaald wie de eigenaar van een vaartuig is.

Uitschrijven

Op de pagina Doorhaling teboekstelling schip leest u hoe u uw boot of schip laat uitschrijven uit de openbare registers van het Kadaster. Dit is nodig als het schip bijvoorbeeld gesloopt is of als u het schip in het buitenland wilt registreren.

Waar gegevens opvragen?

Op de pagina Afschrift uit de registers (kopie akte) pagina kopie akte (afschrift uit de registers) kunt u zien wat er wettelijk in de akte is vastgelegd over een schip. Vraag een kopie van de akte op.

Eigendomsinformatie schip is een officieel document met kadastrale informatie over een schip, bijvoorbeeld het brandmerk, de motorgegevens en op welke naam de boot bij het Kadaster geregistreerd is.

Hypotheekinformatie schip laat zien óf en welke hypotheken en/of beslagen er geregistreerd zijn op een schip.

Wilt u een hypotheek aanvragen voor een schip in aanbouw? Op de pagina pagina Verklaring van niet-voltooiing schip kunt u een gewaarmerkt document aanvragen dat bewijst dat uw boot of schip nog in aanbouw is bij een scheepswerf. 

Op de pagina Verklaring van niet-teboekstelling schip kunt u een gewaarmerkt document aanvragen waarmee u kunt aantonen dat uw boot of schip niet is ingeschreven in de openbare registers van het Kadaster in Nederland. Dit document hebt u nodig als u een hypotheek wilt aanvragen in het buitenland.

Op de pagina Bewijs van doorhaling teboekstelling schip kunt u een document bestellen dat aantoont dat uw boot of schip niet meer is ingeschreven in de openbare registers van het Kadaster in Nederland.