Verklaring van niet-teboekstelling schip

Bewijs wanneer u een schip in het buitenland inschrijft

Niet ingeschreven in onze registers 

Wilt u een schip bij een kadaster in het buitenland inschrijven? Misschien wilt u daar ook een hypotheek voor aanvragen? Met de Verklaring van niet-teboekstelling schip hebt u het bewijs dat een schip nooit ingeschreven is geweest in onze openbare registers. Dit is een gewaarmerkt document.

Verklaring van niet-teboekstelling schip 18,95

U ontvangt de volgende informatie: 

  •  de naam van het schip
  •  informatie over de bouw
  •  een omschrijving van het schip

Aanvragen verklaring

Verklaring in een andere taal

U kunt de verklaring ook in het Duits, Engels of Frans bij ons aanvragen.

Gewaarmerkt document

Een gewaarmerkt document is een officieel document, ondertekend door de bewaarder van het Kadaster en de openbare registers.

Vraag en antwoord