BRAVO

Mutatieleveringen LV BGT aanbieden en downloaden

In 2023 wordt het nieuwe BGT portaal via Mijn Kadaster beschikbaar gesteld. Drie maanden voor migratie wordt de exacte datum gedeeld. Behalve dat softwareleveranciers moeten voldoen aan een werkafspraak over de berichtenstandaard, verandert er ook voor bronhouders het nodige. Meer informatie vindt u op de pagina Van BRAVO naar rechtstreekse leveringen LV BGT.

Met BRAVO biedt u als bronhouder mutatieleveringen aan voor registratie in de Landelijke Voorziening Basisregistratie Grootschalige Topografie (LV BGT). Ook kunt u geregistreerde mutatieleveringen handmatig of automatisch downloaden. Dit kan via een webportaal of een automatische koppeling (berichtenverkeer). Verder kunt u 1 of meerdere abonnementen afsluiten voor specifieke interessegebieden.

BRAVO kosteloos

U ontvangt de volgende informatie:

  • verwerkingsverslagen van wel of niet succesvol verwerkte mutaties
  • inzicht in plannen van andere bronhouders om in bepaalde gebieden te gaan muteren

Inloggen BRAVO

Hebt u nog geen account, of wilt u 1 of meerdere abonnementen aanvragen?

U vraagt een nieuw account aan via het Aanvraagformulier BRAVO-account. Dit formulier is opgenomen in de handleiding voor BRAVO-accounts.

Naar BGT Handleiding BRAVO-accounts

U kunt als bronhouder 1 of meer abonnementen voor BRAVO aanvragen met elk een specifiek interessegebied. Binnen elk abonnement ontvangt u de leveringsbestanden van alle succesvol verwerkte mutatie- en opvulleveringen, die aan het gebied van dat abonnement raken. Door deze bestanden in de juiste volgorde te verwerken in uw BGT-systeem houdt u dit synchroon met de inhoud van de LV BGT.

U ontvangt de bestanden zodra het abonnement is ingegaan. Dit is onafhankelijk van welke bronhouder de mutaties uitvoert. U krijgt dus ook berichten over uw eigen leveringen. U kunt ervoor kiezen om bestanden automatisch op te halen via Automatisch Berichtenverkeer.

Wilt u meer informatie over het afsluiten van een abonnement? 

Naar Instructie uploaden abonnementsgebied in BRAVO

De afkorting BRAVO staat voor Bronhouders Registratie, Assemblage, Verwerking en Onderhoud.

BRAVO handleidingen en releasenotes

Vraag en antwoord

Inloggen en machtigen

Een verkeerde combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord is de meest voorkomende reden waarom u niet kunt inloggen. Bent u uw wachtwoord vergeten? Neem dan contact op met de klantenservice BGT op telefoonnummer 088 - 183 46 00. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag via het contactformulier.

Sinds 1 oktober 2020 kunt u alleen met de Machtigingenmodule machtigingen geven voor het leveren van BGT-mutatieberichten. U leest hier meer over op de pagina Machtigingenmodule

Als u wilt dat een marktpartij voor u aan de slag gaat, moet u in BRAVO een gemachtigde aanvragen. Dit kunt u doen via het Aanvraagformulier BRAVO-account. Dit formulier en meer informatie vindt u in de BGT handleiding BRAVO-accounts

Alleen aanvraagformulieren, waarbij medewerkers van een marktpartij worden gemachtigd, in behandeling nemen als deze zijn ingevuld en opgestuurd door BGT bronhouders. 

Leveringen

Nadat een mutatielevering een eindstatus heeft bereikt (status 'Afgerond', 'Niet succesvol gevalideerd door SVB-BGT' of 'Definitief afgekeurd') blijven de bestanden van die mutatielevering nog 60 kalenderdagen beschikbaar voor download. Daarna worden de mutatieleveringen uit het portaal verwijderd en zijn ze ook niet meer terug te plaatsen. 

Uw mutatie gaf aan niet synchroon te zijn, of had een overlap met de LV. Die hebt u hersteld en nu gebeurt het weer, met andere objecten! Terwijl u aan het repareren was, heeft een andere bronhouder geleverd in het gebied. Dit kan helaas niet worden voorkomen. Check uw abonnement op nieuwe bestanden en probeer het nogmaals. Wij kunnen mutatieleveringen helaas niet stopzetten, dus we kunnen niet garanderen dat niemand levert op een bepaald tijdstip. U kunt dit wel met uw buurbronhouders overleggen en afspraken maken. 

Hier kunnen we geen beloftes over doen. Er kunnen fouten optreden in de levering, of in een levering die voor u in de rij staat, waardoor de afhandeling van uw levering langer gaat duren. Het Kadaster hanteert de volgende KPI’s:

  • >90% van de aangeboden mutatieleveringen hebben een totale doorlooptijd van <240 minuten.
  • >90% van de aangeboden mutatieleveringen hebben een totale verwerkingstijd van <60 minuten.
  • >90% van de aangeboden mutatieleveringen hebben een totale on-hold tijd van <180 minuten. 

Een ORA-melding op een mutatielevering betekent dat er incidenteel iets mis is gegaan in de database (Oracle). U kunt in zo’n geval de levering gewoon opnieuw aanbieden. Let op: de identificatie van het mutatiebestand moet dan eerst weer uniek gemaakt worden in de stuurgegevens.

Meer informatie vindt u in de BGT Handleiding Automatisch Berichtenverkeer. Als de melding meerdere keren terugkomt, kunt u contact opnemen met de klantservice BGT op telefoonnummer 088 - 183 46 00 of via het contactformulier. Dan wordt uw mutatie gerepareerd en gemonitord.

Probeer het bestand op te splitsen. Uw softwareleverancier weet welke mogelijkheden hiervoor zijn: in deelgebieden, per tijdvak, et cetera. In incidentele gevallen kunt u bij de klantenservice BGT het verzoek indienen om de limiet éénmalig te verhogen: op telefoonnummer 088 - 183 46 00 of via het contactformulier. Naar aanleiding van dit verzoek neemt het Kadaster contact op met de bronhouder om nadere afspraken te maken.

Diverse bestanden zijn beperkt houdbaar. De leveringsbestanden zijn voor de duur van 60 dagen beschikbaar voor download. Het moment van aftellen gaat in als de onderstaande levering de specifiek genoemde status heeft bereikt:

  • Mutatieleveringen met status Afgerond, Definitief afgekeurd, Niet succesvol gevalideerd
  • Opvulleveringen met status Afgerond, Definitief afgekeurd, Geen gaten gevuld, Opvulling mislukt

Abonnementen

Het is vaak moeilijk te bepalen welk gebied in een abonnement past. De limiet ligt op 500.000 punten binnen het getekende gebied. Helaas meldt BRAVO dat het abonnement te veel punten bevat pas op het moment dat u het abonnement op status ‘Besteld’ zet en BRAVO probeert de nulstand te genereren. Hier kan dus veel tijd verloren gaan. Wij adviseren u goed in te schatten waar de grootste concentraties van punten (zwaartepunt) liggen in uw gebied. Probeer in elk abonnement slechts 1 kern of zwaartepunt op te nemen. Probeer uw interessegebied in minstens 2 of 3 abonnementsgebieden op te splitsen, maar niet meer dan 6 (met uitzondering van gebieden als bijvoorbeeld Amsterdam). De grens kunt u het beste tekenen binnen een waterdeel of een provinciale- of snelweg. Zo snijdt u zo min mogelijk objecten en krijgt u zo min mogelijk objecten dubbel. Ook kost dit minder tijd dan het tekenen langs objectgrenzen.

Gebied van een actief abonnement wijzigen

Met ingang van BRAVO 19.1 heeft u de mogelijkheid om het gebied van een actief abonnement te wijzigen. U kunt dan als volgt te werk gaan: bestel een nulstand-abonnement over een (redelijk) klein gebied. Wanneer dit abonnement actief is (nulstand aangemaakt), kunt u het gebied vergroten door dit te editen, opnieuw te tekenen of als GML-bestand te importeren. BRAVO zal dan ten behoeve van de gebiedsvergroting een ‘aanvullende nulstand’ aanmaken en deze aan het abonnement toevoegen. Zo kunt u iteratief tot de benodigde totale nulstand komen.

Overlay met gemeentegrenzen

Als hulpmiddel bij het intekenen van abonnementsgebieden kunt u een overlay met de gemeentegrenzen tonen. U kunt ook van tevoren een gebiedsindeling maken en deze opslaan in GML-bestanden. Deze kunnen, mits van het vereiste format, worden geüpload als abonnementsgebied. Zie voor meer informatie de BGT Instructie uploaden abonnementsgebied in BRAVO.

Bovendien adviseren wij u om, nadat u eenmaal synchroon bent met de LV BGT, 1 groot abonnement af te sluiten zonder nulstand. Daarna kunt u de deelabonnementen die u voor de nulstand hebt gebruikt, weer opheffen en het bijhouden beheren via dit ene grote abonnement. Voordeel hiervan is dat BRAVO minder abonnementen hoeft bij te houden en dat u minder verwerkingstijd nodig heeft. 

Bepalend voor een abonnement is niet de grootte van het gebied, maar het aantal unieke X, Y punten in de nulstand. Dit aantal mag niet groter zijn dan 500.000 punten.

Een bronhouder kan een of meer abonnementen aanvragen met elk een specifiek interessegebied. Binnen elk abonnement ontvangt de bronhouder de leveringsbestanden van alle succesvol verwerkte mutatieleveringen die aan het gebied van dat abonnement raken. Door deze bestanden in de juiste volgorde te verwerken in zijn BGT-systeem houdt de bronhouder dit synchroon met de inhoud van de LV BGT.

De bronhouder ontvangt de abonnementenbestanden vanaf het moment dat het abonnement is ingegaan. Dit is onafhankelijk van welke bronhouder de mutaties uitvoert: een initiërende bronhouder van een levering krijgt via een abonnement dus ook berichten over zijn eigen leveringen. U kunt ervoor kiezen om abonnementenbestanden automatisch op te halen via Automatisch Berichtenverkeer.

Voor meer informatie zie de BGT Instructie uploaden abonnementsgebied in BRAVO.

Diverse bestanden zijn beperkt houdbaar. Dit betekent dat bestanden een bepaalde periode beschikbaar zijn als download. De bestanden van een abonnementsgebied en de abonnementsgegevens (zoals de GML met het abonnementsgebied) zijn 30 dagen beschikbaar. De teller gaat lopen op het moment dat de bestanden door BRAVO zijn aangemaakt.

Bestanden die ouder zijn dan de genoemde beschikbaarheidsperiode worden verwijderd en zijn in het BRAVO-portaal niet meer beschikbaar. Kortom, zorg altijd dat u uw bestand tijdig archiveert. 

U hebt een abonnementsbestand gemist, het bestand is inmiddels geschoond in het BRAVO portaal en dus niet meer te downloaden. Dan kunt u het volgende doen:

  • Log in op het BRAVO portaal en open het bestandsoverzicht van uw abonnement.
  • Achter de bestandsnaam van elk abonnementsbestand staat een ‘detail-linkje'. Klik op het detail-linkje van het gemiste bestand. U krijgt dan een overzicht te zien van alle andere abonnementen waarin hetzelfde bestand ook is binnengekomen.
  • U kunt zelf contact opnemen met de bronhouders van die abonnementen en vragen of ze dit bestand nog in hun bezit hebben, en of ze dit dan aan u willen toesturen. Dat bestand is dan exact hetzelfde als het door u gemiste bestand.

Contact

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice BGT op telefoonnummer 088 - 183 46 00. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.