Terug naar vorige pagina

Landschapsontwikkeling in beeld

Het veelzijdige Nederlandse landschap en de biodiversiteit staan onder druk door woningbouw, energietransitie én schaalvergroting en intensivering van de landbouw. Dat leidt bijvoorbeeld tot het verdwijnen van houtwallen, singels en poelen en andere kleine landschapselementen.

Hoe ontwikkelt het landschap zich? En hoe zit het met de groeiende bebouwing in het landschap? Welke landschapselementen zijn er nog, en welke zijn er in de loop van de jaren verdwenen? En vooral: hoe toon je dat aan? Met de juiste data kan gemeten worden hoe de omgeving zich ontwikkelt.

Via de website MonitorLandschap.nl kunt u gebruik maken van nationaal verzamelde gegevens van onder meer het Kadaster waarmee u zicht krijgt op de veranderingen in uw omgeving.

Betrouwbare informatie en geavanceerde technieken 

U kunt bij ons terecht voor betrouwbare informatie die u helpt bij het analyseren van ontwikkelingen in het landschap en bij het onderbouwen en vormen van nieuw landschapsbeleid.

  •  Wij werken op basis van gegevens uit de Basisregistratie Topografie (BRT), Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).
  •  De informatie uit de basisregistraties vullen we aan met informatie van luchtfoto’s. En we bewerken dit met technieken als kunstmatige intelligentie en remote sensing.
  •  Onze topografen brengen details in kaart om specifieke landschapselementen of tijdelijke bebouwing in beeld te brengen.

Meer weten?

Bij vragen over gebiedsgerichte aanpak kunnen wij u helpen de antwoorden te vinden op uw vragen. Als onafhankelijke partij adviseren wij u graag. U leest hier meer over op de pagina Integrale aanpak.

Interessant voor u?

Advies op maat

op aanvraag
  • inzicht in ruimtelijke vraagstukken
  • afstemmen belangen en mogelijkheden
  • onafhankelijke ondersteuning
Naar Advies op maat

Gebiedsfoto

op aanvraag
  • maatwerk afgestemd op specifieke informatiebehoefte
  • koppelen verschillende databestanden en kaarten
Naar Gebiedsfoto

Handige link