Gebiedsfoto

Vroegtijdig een beeld van belemmeringen en grote kostenposten

Welke omgevingsfactoren zijn bepalend voor de uitvoering van ruimtelijke ontwikkelingen in een gebied? Met een Gebiedsfoto krijgt u vroegtijdig in het planproces een beeld van belemmeringen en mogelijke grote kostenposten. Denk aan de ligging van Natura 2000-gebieden, locatie van kabels en leidingen, cultuurhistorische en maatschappelijk belangrijke plaatsen (zoals kerkhoven) en rijksmonumenten.

U ontvangt de volgende informatie:

  • inzicht in omgevingsfactoren die van invloed zijn
  • een beeld van locaties waar de meest doelmatige ontwikkelingen mogelijk zijn
  • digitale informatie afgestemd op uw BIM-omgeving

Vraag en antwoord

De Gebiedsfoto is gebaseerd op betrouwbare, objectieve informatie van het Kadaster. De Gebiedsfoto bestaat uit digitale informatie die aansluit op uw BIM-omgeving. De informatie bestaat uit: 

  • de brondata (inclusief metadata)
  • een beschrijving van de toegepaste analyses
  • eventueel een (analoge en digitale) rapportage

Een Gebiedsfoto is maatwerk. We kunnen dan ook niet precies zeggen hoeveel u hiervoor betaalt. We bespreken graag uw wensen tijdens een verkennend gesprek. Op basis van dit gesprek ontvangt u een offerte.

Vraag een gesprek aan met het formulier Aanvragen gesprek Advies en maatwerk

Als u wilt, verrijken we de Gebiedsfoto met uw eigen gegevens of gegevens van derden. Zo ontstaat een overzichtelijk beeld van het gebied met informatie die relevant is voor de ruimtelijke ontwikkelingen die u wilt verwezenlijken.

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice Ruimte en Advies op telefoonnummer 088 - 183 22 00 optie 2. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.