Terug naar vorige pagina

Stikstof uitstoot verminderen

In Natura2000-gebieden moet de uitstoot (depositie) van stikstof (NOx en ammoniak) worden verminderd, zodat deze onder de kritische depositiewaarde (KDW) blijft. Aan provincies de taak om te zorgen dat de natuurkwaliteit in de kwetsbare N2000-gebieden wordt verbeterd. 

Plannen samen met eigenaren uitwerken

Een gedegen gebiedsproces kan leiden tot oplossingen voor het terugbrengen van het teveel aan uitstoot. Daarin kan bijvoorbeeld een beleidskeuze zijn te bepalen welke bedrijven het beste kunnen worden aangekocht om daarmee de depositie te verminderen. Onze ervaring is dat het samen optrekken met de eigenaren van grond en bedrijven en natuurorganisaties in dit proces voor goede resultaten zorgt.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Als onafhankelijke partij komen we samen met alle betrokken partijen tot een juiste aanpak. En we kijken breder dan dat. Want vaak spelen ook andere beleidsopgaven als bodemdaling, wateroverlast of watertekort. Wij helpen u uit te zoeken welke stappen nodig zijn. Dat doen we bijvoorbeeld door: 

  •  inzicht te bieden in eigendom, eigenaren en gebruikers in de gebieden
  •  doorrekenen van de gevolgen van aankoop van bedrijven
  •  in beeld brengen van de gevolgen van extensivering van grondgebruik

Meer weten?

Bij vragen over gebiedsgerichte aanpak kunnen wij u helpen de antwoorden te vinden op uw vragen. Als onafhankelijke partij adviseren wij u graag. U leest hier meer over op de pagina Integrale aanpak.

Interessant voor u?

Advies op maat

op aanvraag
  • inzicht in ruimtelijke vraagstukken
  • afstemmen belangen en mogelijkheden
  • onafhankelijke ondersteuning
Naar Advies op maat