Bezit u grond om te kunnen ruilen? Moet u grond aankopen of zelfs onteigenen? Of spelen er andere zaken? Denk aan de problematiek rond vakantieparken, leegstand in binnensteden of locatie- en tracékeuzes. U kunt bij deze vraagstukken gebruik maken van de expertise van het Kadaster in gebiedsontwikkeling als onafhankelijke partij.

Waarbij wij u kunnen helpen:

  • advies op maat voor uw specifieke vraagstuk
  • inzicht krijgen door analyse van relevante (open) data
  • afstemmen van wensen, belangen, rechten en mogelijkheden
  • (ruil)plannen ontwikkelen en opstellen
  • ruilovereenkomsten en akten opmaken en opstellen
  • vastleggen van nieuwe rechtstoestand in openbare registers

Vraag en antwoord

Voor plannen voor de (her)inrichting van een gebied of het oplossen van een probleem dat daarbij speelt, is betrouwbare informatie nodig over het gebied waarover het gaat. Wij hebben die informatie. Daarmee hebben we inzicht in ruimtelijke vraagstukken voor elk type gebied en probleem. U kunt bij ons terecht voor advies en ondersteuning voor alles wat bij gebiedsontwikkeling komt kijken. Naar pagina Advies op maat.

Al meer dan 80 jaar begeleidt het Kadaster als onafhankelijke organisatie ruilprocessen bij herverkaveling en kavelruil. Dat is puzzelwerk, waarbij vele belangen spelen. Wij onderzoeken de belangen en rechten van de betrokkenen. Wij helpen om alle wensen en mogelijkheden zo op elkaar af te stemmen dat zij de meest optimale gebiedsinrichting krijgen.