Toekomstbestendige centrumgebieden

Winkelgebieden aantrekkelijker maken

Vooral in middelgrote steden blijft winkelend publiek weg en wordt minder besteed. Het gevolg: leegstand van winkels. Het centrum is een belangrijke voorziening voor inwoners. Daarom zijn er steeds meer gemeenten die actief werken aan een aantrekkelijk centrum zonder leegstand.

Door groei van online aankopen en de corona-crisis komt er snel meer leegstand. De urgentie om te komen tot compacte winkelgebieden groeit daarom enorm. Om dit te realiseren is samenwerken met vastgoedeigenaren onmisbaar, zij beslissen immers wat ze met hun grond en hun panden doen. De volgende vraag is dan: hoe pak je dat aan?

Samenwerking gemeente en eigenaren

Een goede samenwerking tussen vastgoedeigenaren en gemeente is essentieel bij het compacter maken van binnensteden. Dit zorgt voor energie, enthousiasme, vernieuwende inzichten en mogelijkheden. Alle eigenaren dragen bij aan het proces en denken mee over de gewenste situatie. Met de nodige onafhankelijke begeleiding van het Kadaster heeft deze samenwerking een grote kans van slagen.

Data als hulpmiddel

Met wie heb ik te maken? Welke belemmeringen zijn er? Waar liggen kansen en wat zijn de risico’s? Met wie heb ik te maken? Zo maar wat vragen waar je bij het compacter maken van centrumgebieden mee te maken krijgt. Data van het Kadaster biedt duidelijkheid bij het beantwoorden van deze vragen.

Het Kadaster verzamelt, beheert en analyseert veel van de beschikbare data in Nederland. Met deze data kunnen wij waardevolle informatie leveren. Zo kan iedereen die betrokken is bij gebiedsontwikkeling hierdoor over dezelfde informatie beschikken. 

Interessant voor u?

Simulatiespel op aanvraag

  • situatie visualiseren en ervaren
  • data gebied inzichtelijk maken
  • betere functionele invulling centrum
Naar Simulatiespel

Onderzoek in opdracht op aanvraag

  • situatie en ontwikkelingen in gebied
  • analyse van impact die keuzes hebben
  • basis voor weloverwogen beleid
Naar Onderzoek in opdracht

Advies op maat op aanvraag

  • inzicht in ruimtelijke vraagstukken
  • afstemmen belangen en mogelijkheden
  • onafhankelijke ondersteuning
Naar Advies op maat

Video over aanpak leegstand

Bekijk video van het Kadaster (1:13 minuten), provincie Zuid-Holland en de Retailagenda over aanpak van leegstand.

Webinar toekomstbestendige centrumgebieden

Kijk de webinar van 14 mei 2020 terug (20 minuten).