Terug naar vorige pagina

Toekomstbestendige centrumgebieden

Winkelgebieden aantrekkelijker maken

Vooral in middelgrote steden blijft winkelend publiek weg en wordt minder besteed. Het gevolg: leegstand van winkels. Het centrum is een belangrijke voorziening voor inwoners. Daarom zijn er steeds meer gemeenten die actief werken aan een aantrekkelijk centrum zonder leegstand.

Door de groei van online aankopen en de corona-crisis komt er snel meer leegstand. De urgentie om te komen tot compacte winkelgebieden groeit daarom enorm. Om dit te realiseren is samenwerken met vastgoedeigenaren onmisbaar, zij beslissen immers wat ze met hun grond en hun panden doen. De volgende vraag is dan: hoe pak je dat aan?

Samenwerking gemeente en eigenaren

Een goede samenwerking tussen vastgoedeigenaren en gemeente is essentieel bij het compacter maken van binnensteden. Alle eigenaren dragen bij aan het proces en denken mee over de gewenste situatie. Dit zorgt voor energie, enthousiasme, vernieuwende inzichten en mogelijkheden. Met de nodige onafhankelijke begeleiding van het Kadaster heeft deze samenwerking een grote kans van slagen.

Data als hulpmiddel

Welke belemmeringen zijn er? Waar liggen kansen en wat zijn de risico’s? Met wie heb ik te maken? Zo maar wat vragen waar je bij gebiedsontwikkeling mee te maken krijgt. Data van het Kadaster biedt duidelijkheid bij het beantwoorden van deze vragen.

Het Kadaster verzamelt, beheert en analyseert veel van de beschikbare data in Nederland. Met deze data kunnen wij waardevolle informatie leveren. Zo kan iedereen die betrokken is bij gebiedsontwikkeling hierdoor over dezelfde informatie beschikken. 

Interessant voor u?

Gebiedsscan

op aanvraag
  • inzicht in gebied en eigenaren
  • heldere visuele presentatie
  • basis voor succesvolle aanpak
Naar Gebiedsscan

Meer informatie

Lokale betrokkenheid eigenaar kans bij aanpak centrum

Wist u dat ruim 70% van de eigenaren van vastgoed in centrumgebieden binnen een straal van 15 km woont? Dat biedt kansen! 

Sandra Suijkerbuijk en Johan Groot Nibbelink deden namens het Kadaster onderzoek naar de vestigingsplaats van eigenaren in 34 centrumgebieden.

Video over de aanpak van leegstand

Bekijk video van het Kadaster, provincie Zuid-Holland en de Retailagenda over aanpak van leegstand (1 minuut 13 seconden).

Eigenaren in centrumgebieden

Eigenaren zijn de belangrijkste partij om plannen in het centrumgebied ook daadwerkelijk te realiseren. Hoe krijgt u ze in beweging? In dit webinar krijgt u antwoord op deze vragen.