Warmtetransitie

Ondersteuning bij Transitievisie Warmte en Wijkuitvoeringsplannen

Wat is de energieprestatie van een gemeente of wijk? Hoe groot is de particuliere woningvoorraad. En waar liggen de opgaven en kansen om deze te verduurzamen. Hoe bewaak je de voortgang van de warmtetransitie? 

Grote opgave voor gemeenten en stakeholders

De ambities en opgave voor de Warmtetransitie zijn fors. Het doel: alle 9 miljoen gebouwen in Nederland van het aardgas, geïsoleerd en voorzien van duurzame energie. Te beginnen met 30.000 tot 50.00 gebouwen per jaar. Gemeenten en hun stakeholders maken hiervoor een Transitievisie Warmte en Wijkuitvoeringsplannen. En hiervoor zijn data en inzichten nodig. 

Praktisch en toegankelijke ondersteuning

Het Kadaster ondersteunt daarbij. Met feiten. Praktisch en toegankelijk. We helpen u om de data en inzichten te krijgen die u nodig hebt door:

  • de ontwikkeling en het beheer van het landelijk format Wijkpaspoort en helpdesk 
  • ondersteuning bij het vullen van Wijkpaspoort
  • dataleveringen ten behoeve van analyses warmtetransitie
  • dataleveringen voor Wijkuitvoeringsplannen

Interessant voor u?

Wijkpaspoort voor de warmtetransitie op aanvraag

  • gedegen basis transitievisie warmte
  • essentiële informatie op wijkniveau
  • ondersteuning bij invullen mogelijk
Naar Wijkpaspoort voor de warmtetransitie

Ga in gesprek met onze expert

Hebt u vragen? Wilt u aan de slag? Onze expert energietransitie Martin Tillema vertelt u graag meer.