Terug naar vorige pagina

Wijkpaspoort voor de warmtetransitie

Alle gemeenten moeten eind 2021 een transitievisie warmte hebben opgesteld. Hoe maakt u als gemeente goed onderbouwde keuzes? Met het Wijkpaspoort voor de warmtetransitie krijgt u een helder overzicht met informatie per wijk of buurt. Dit overzicht kunt u bijvoorbeeld gebruiken als 'praatplaat' in bijeenkomsten over de warmtetransitie. 

Compleet overzicht met eigen informatie

Het Wijkpaspoort voor de warmtetransitie is een format dat u als gemeente zelf invult. U put uit voor gemeenten vrij beschikbare data, en vult dat aan met eigen kwalitatieve informatie. Denk aan:

 • eigendomsgegevens
 • gegevens over energieverbruik en energieprestatie
 • gebouwkenmerken
 • reeds gestarte duurzame initiatieven
 • sociale gegevens
 • data over de ondergrond
 • zelf te kiezen wijk-specifieke kenmerken (denk aan aantal monumenten, leefstijlen)

Datavoorziening samenwerking VNG - Kadaster

VNG heeft in samenwerking met het Kadaster de Datavoorziening Wijkpaspoort warmtetransitie ontwikkeld. Hiermee kunt u een groot deel van de data van uw wijk voor het Wijkpaspoort downloaden. Bekijk de 'Handige links' op deze pagina. In de toelichting van het Wijkpaspoort leest u hier meer over. 
Wij bieden u graag ondersteuning bij het invullen en aanleveren van de data.

Wijkpaspoort zelf invullen

Wilt u aan de slag met het Wijkpaspoort? U kunt het invulbare bestand met toelichting downloaden op de pagina Bestanden Wijkpaspoort voor de Warmtetransitie.

Vraag en antwoord

 • Het format is een Powerpoint-sheet waar alle onderdelen leeg zijn weergegeven.
 • In de toelichting wordt exact weergegeven waar u de data op maat vandaan kunt halen.
 • Ook is er een Excel-blad waarin u informatie vindt die helpt het format te vullen en de grafieken te maken. 

U kunt deze bestanden downloaden op de pagina Bestanden Wijkpaspoort voor de warmtetransitie.

Voorbeeld Wijkpaspoort voor de warmtetransitie. Kunt u dit bestand niet bekijken, bijvoorbeeld omdat u een screenreader gebruikt? Neem voor meer uitleg contact via tel. 088- 183 4700.

Voorbeeld Wijkpaspoort voor de warmtetransitie. Kunt u dit bestand niet bekijken, bijvoorbeeld omdat u een screenreader gebruikt? Neem voor meer uitleg contact via tel. 088- 183 4700.

Het Wijkpaspoort voor de warmtevisie vult u als gemeente zelf in. U put uit voor gemeenten vrij beschikbare data, en vult dat aan met eigen kwalitatieve informatie. De data, bijvoorbeeld vanuit Kadaster, CBS en uw eigen gemeentelijke systemen en beschrijvingen, verwerkt u als gemeente dus zelf in het format. Zo bouwt u kennis op over de fysieke, sociale en andere specifieke kenmerken van de wijken en buurten in uw gemeente. 

Met behulp van de Datavoorziening Wijkpaspoort Warmtetransitie,  kunt een groot deel van de data voor een wijk naar keuze rechtstreeks downloaden. Kijk in de toelichting van het Wijkpaspoort hoe u deze data verwerkt.

Wij bieden u graag ondersteuning bij het invullen en aanleveren van de informatie.
U kunt hiervoor contact met ons opnemen via telefoonnummer 088 - 183 47 00 of het online contactformulier.

Ja, u kunt zelf de grenzen bepalen. 

Als u de downloadservice van de Datavoorziening Wijkpaspoort Warmtetransitie gebruikt om het Wijkpaspoort vullen, houdt dan rekening met het volgende. 

Verschillende datasets van de datavoorziening zijn gebaseerd op de wijk- en buurtindeling van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Wijken de zelf gekozen grenzen te veel af van de CBS- indeling, dan moet u de gegevens via maatwerk verzamelen. 

Meer informatie vindt u in de Toelichting Wijkpaspoort voor de warmtetransitie

Het Wijkpaspoort zoomt per buurt in op verschillende thema’s. Elk thema zegt direct of indirect iets over verduurzaming. In de toelichting is voor alle onderdelen aangegeven welk inzicht ze bieden voor de warmtetransitie en verduurzaming. Enkele voorbeelden:

 • Hoe een wijk is gebouwd, is sterk afhankelijk van de periode waarin deze is ontwikkeld. De bouwkundige kenmerken zeggen iets over de energetische kwaliteit en zijn van invloed op de aanpak voor die wijk en de (on)mogelijkheden hierin.

 • Woningwaarde zegt indirect iets over verduurzaming. Het geeft een indicatie van de draagkracht en ook van de haalbaarheid. Bijvoorbeeld het verschil als je voor € 20.000 verduurzaamt voor een woning met een waarde van € 100.000 of met een waarde van € 400.000. 

 • Het aandeel utiliteitsbouw en de verschillende categorieën geven inzicht in de mogelijkheden voor een collectieve aanpak voor gebouwen uit dezelfde branche of bijvoorbeeld voor al het maatschappelijk vastgoed. Daarnaast heeft de utiliteitsbouw ook een warmtevraag en heeft het invloed op de warmtetransitie. 

Wit u meer weten over mogelijke thema's en data voor het in kaart brengen van de wijken en buurten in uw gemeente? U kunt hierover contact met ons opnemen via telefoon 088-183 4700 of het online contactformulier.

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice Maatwerk en advies op telefoonnummer 088 - 183 47 00. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.

Handige links

De Leidraad ECW en PBL

Opgezet door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en Expertisecentrum Warmte (ECW).

Datavoorziening Wijkpaspoort Warmtetransitie

Datavoorziening waarmee u data voor uw wijk kunt downloaden.