KLIC

Kabels en Leidingen Informatie Centrum

Via KLIC verstrekt het Kadaster informatie over de ligging van kabels en leidingen. Het doel van KLIC is graafschade te voorkomen. Lees meer hierover via het document KLIC wetgeving.

Nieuws

24 juli 2020

Productplan KLIC 2020-2023 beschikbaar

Het productplan KLIC is vernieuwd en beschrijft de huidige KLIC dienstverlening en de ontwikkelingen over de periode 2020-2023.

Lees artikel

Agenda