Kabels en Leidingen Informatie Centrum

Via KLIC verstrekt het Kadaster informatie over de ligging van kabels en leidingen. Het doel van KLIC is graafschade te voorkomen. Lees meer hierover via het document KLIC wetgeving.

Storing en onderhoud

0 meldingen van gepland onderhoud

0 gemelde storingen

Nieuws

Nieuws item: Onderzoek naar de waarde van 3D voor de graafsector

De kabel- en leidinginformatie bij een KLIC-melding is in 2D. Zou deze informatie in 3D meerwaarde hebben? KLIC gaf opdracht dit te onderzoeken.

Lees artikel

Agenda