Kabels en Leidingen Informatie Centrum

Via KLIC verstrekt het Kadaster informatie over de ligging van kabels en leidingen. Het doel van KLIC is graafschade te voorkomen. Lees meer hierover via het document KLIC wetgeving.

Storing en onderhoud

0 meldingen van gepland onderhoud

0 gemelde storingen

Nieuws

Nieuws item: Overgangsperiode KLIC-standaarden start januari 2022

Met ingang van 1 januari 2022 zijn de nieuwe versies van het IMKL (versie 2.0) en BMKL (versie 2.1) geldig. Ook is de overgangsperiode van 4 maanden wettelijk vastgelegd.

Lees artikel

Agenda