Kabels en Leidingen Informatie Centrum

Via KLIC verstrekt het Kadaster informatie over de ligging van kabels en leidingen. Het doel van KLIC is graafschade te voorkomen. Lees meer hierover via het document KLIC wetgeving.

Storing en onderhoud

0 meldingen van gepland onderhoud

0 gemelde storingen

Nieuws

Nieuws item: KLIC-applicatie is vernieuwd  

Met de vernieuwde KLIC-applicatie voor KLIC-meldingen app kunnen grondroerders makkelijker kabel- en leidinginformatie opvragen.

Lees artikel

Agenda