Kabels en Leidingen Informatie Centrum

Via KLIC verstrekt het Kadaster informatie over de ligging van kabels en leidingen. Het doel van KLIC is graafschade te voorkomen. Lees meer hierover via het document KLIC wetgeving.

Storing en onderhoud

0 meldingen van gepland onderhoud

0 gemelde storingen

Nieuws

Nieuws item: Technische sessies over aanpassing KLIC-standaarden

Hoe bereidt u zich voor op de nieuwe KLIC-standaarden? Op initiatief van de Coördinatiegroep Aanpassing Standaarden (CAS) organiseren wij maandelijks technische sessies.

Lees artikel

Agenda