Kabels en Leidingen Informatie Centrum

Via KLIC verstrekt het Kadaster informatie over de ligging van kabels en leidingen. Het doel van KLIC is graafschade te voorkomen. Lees meer hierover via het document KLIC wetgeving.

Storing en onderhoud

0 meldingen van gepland onderhoud

0 gemelde storingen

Nieuws

Nieuws item: KLIC Productplan 2021-2024 beschikbaar

Het KLIC Productplan beschrijft de dienstverlening en de ontwikkelingen voor de periode 2021-2024.

Lees artikel

Agenda