Gaat u (laten) graven met een machine? Dan bent u wettelijk verplicht vooraf een KLIC-melding te doen. Na de melding ontvangt u kabel- en leidinginformatie van de plek waar u gaat graven. U gebruikt deze informatie om graafschade en gevaarlijke situaties te voorkomen. De informatie moet tijdens het graven digitaal op de graaflocatie aanwezig zijn.

 • Doe de KLIC-melding op tijd. Op zijn vroegst 20 werkdagen en op zijn laatst 3 werkdagen voor de graafwerkzaamheden.
 • Het graafgebied in 1 KLIC-melding mag maximaal 500 x 500 meter groot zijn.

KLIC-melding

€ 11,00

U ontvangt de volgende informatie: 

 • gegevens aangevraagde graaflocatie
 • overzicht van netbeheerders die informatie gaan verstrekken
 • mail met downloadlink naar zipbestand met kabel- en leidinginformatie

Nu melden

Of bekijk onze andere bestelmogelijkheden:

Hebt u een abonnement op Mijn Kadaster, log dan in om een melding te doen.

KLIC-melding via Mijn Kadaster indienen

Informatiepolygoon

Met de informatiepolygoon is het mogelijk om buiten uw graafgebied een extra gebied vast te leggen. Over dit gebied leveren wij dan ook kabel- en leidinginformatie aan. U krijgt hierdoor inzicht in mogelijke locaties in de buurt van de graaflocatie waar u bijvoorbeeld zand kunt opslaan. Of u kunt makkelijker bepalen wat geschikte aanrijroutes voor zwaarder materieel zijn. Hierdoor werkt u veiliger. Het graafgebied blijft binnen de graafpolygoon. Lees meer over de informatiepolygoon op de Github pagina.

Complete levering of deellevering

Na de KLIC-melding ontvangt u een leveringsmail. Misschien ontvangt u meerdere leveringsmails. Dat is afhankelijk van wanneer de netbeheerders de informatie aanleveren. In elke leveringsmail wordt aangegeven of het gaat om een complete levering of een deellevering. De leveringsmail bevat een downloadlink naar een zipbestand met daarin de kabel- en leidinginformatie.

Met een complete levering kunt u starten met de graafwerkzaamheden, tenzij in het graafgebied een ‘buisleiding gevaarlijke inhoud’ of een ‘net van grote waarde’ ligt. Lees meer over de levering op de pagina Wat krijgt u na een KLIC-melding of oriëntatieverzoek?

Vraag en antwoord

KLIC staat voor Kabels en Leidingen Informatie Centrum.

Weet u nog niet wanneer u gaat graven, maar wilt u wel alvast weten waar kabels en leidingen liggen? Doe dan een Oriëntatieverzoek

Onder veiligheidsgebieden vallen onder andere vliegvelden, kerncentrales en een aantal terreinen van defensie. Ieder veiligheidsgebied heeft een beheerder. Een volledige beschrijving van de veiligheidsgebieden vindt u in het Besluit informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken, Artikel 8 in de wettenbank op Overheid.nl

Als de graaflocatie helemaal of gedeeltelijk in een veiligheidsgebied (vliegveld, kerncentrale of defensieterrein) valt, informeren wij de grondroerder. In de ontvangstbevestiging van de melding vermelden wij:

 • om welk veiligheidsgebied het gaat
 • de contactgegevens van de beheerder van het veiligheidsgebied

De informatie die we ontvangen van de netbeheerder(s) sturen we naar de beheerder van het veiligheidsgebied en niet naar de grondroerder.

De beheerder van het veiligheidsgebied beslist welke informatie hij aan de grondroerder levert. Om over deze informatie te kunnen beschikken, moet de grondroerder contact opnemen met de beheerder.

Het graafgebied in 1 KLIC-melding mag maximaal 500 x 500 meter groot zijn. Is het graafgebied groter, doe dan meerdere meldingen. Of kies voor een tracémelding.

Geef dit als volgt aan in Mijn Kadaster:

 • Kies in het navigatiemenu voor ‘KLIC Graafmelding’
 • Selecteer ‘Ik wil een tracémelding doen’
 • Teken een polygoon van maximaal 5.000 meter bij 5.000 meter. Het systeem verdeelt deze in afzonderlijke deelpolygonen en toont deze op het scherm

Als u tijdens het graven 1 van de volgende afwijkingen ontdekt in de kabel- en leidinginformatie, moet u dit direct melden. Met uw melding draagt u bij aan een hogere kwaliteit en actualiteit van het kaartmateriaal.

Om welke afwijkingen gaat het?

 • De locatie van een kabel of leiding wijkt meer dan 1 meter af van de locatie op de kaart.
 • U ontdekt een kabel of leiding die niet op 1 van de kaarten staat.
 • U mist een kabel of leiding die wel op 1 van de kaarten staat.

Lees meer op de pagina Melden afwijkende situatie.

Kabels en leidingen die vanaf de hoofdleiding in de weg naar een gebouw lopen, noemen wij huisaansluitingen. Ontbreken er huisaansluitingen in uw levering? Neem dan rechtstreeks contact op met de verantwoordelijke netbeheerder(s). Houd uw meldnummer bij de hand. De telefoonnummers van de netbeheerder(s) en het meldnummer vindt u op de leveringsbrief (LI.pdf). Die hebt u in uw KLIC-levering gekregen.

Nadat u het zipbestand hebt uitgepakt en opgeslagen, ziet u verschillende mappen en bestanden. Wij adviseren u de bestanden te bekijken met de KLIC-viewer. Lees meer informatie op de pagina KLIC-viewer.

Informatiepolygoon

Met de informatiepolygoon is het mogelijk om buiten uw graafgebied een extra gebied vast te leggen, waarover ook kabel- en leidinginformatie uitgeleverd wordt. U krijgt hierdoor inzicht in onder andere  aanrijroutes van zwaarder materieel en opslag rond de graaflocatie van bijvoorbeeld zand waardoor u veiliger kunt werken. Het graafgebied ligt altijd binnen de graafpolygoon. 
Lees meer over de informatiepolygoon op de Github pagina.

Via Mijn Kadaster kunt u de status van uw melding(en) inzien. Lees meer in de 'KLIC Klantinstructie inzien status aanvragen'. 

Nee, alle genoemde bedragen zijn vrij van btw.

Eenmalig

Gebruik (met uw DigiD) het formulier Graafmelding of formulier Oriëntatieverzoek. U krijgt na afloop een factuur.

Vaker

Doet u vaker een graafmelding of oriëntatieverzoek? Dan raden wij u aan om KLIC te gebruiken via Mijn Kadaster.

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice op telefoonnummer 0800 - 00 80, optie 2. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.