Terug naar vorige pagina

Omgevingswet voor BRK en BRK-PB

Op tijd voorbereiden

Voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet zult u per type beperkingenbesluit moeten nagaan of de registratie na de inwerkingtreding van de Omgevingswet wijzigt. Het kan zijn dat u voor de registratie van bepaalde beperkingenbesluiten gebruik gaat maken van een nieuw systeem. Het is belangrijk dat u zich hier goed en tijdig op voorbereidt. Op deze pagina leest u informatie over het inschrijven van stukken met het BRK-PB portaal of SYVAS (BRK).

Inschrijving met het BRK-PB portaal

Gaat uw organisatie door de inwerkingtreding van de Omgevingswet voor het eerst gebruikmaken van het BRK-PB beheerportaal? Neem dan contact op met klantenservice WKPB via het contactformulier
Het BRK-PB portaal wordt geactiveerd onder Mijn Kadaster. Voor medewerkers die gebruik maken van het portaal is het inloggen met eHerkenning verplicht. Het autoriseren voor eHerkenning kan afhankelijk van uw situatie enkele weken tot maanden in beslag nemen.

Inschrijving met SYVAS

Het kan zijn dat uw organisatie na de inwerkingtreding van de Omgevingswet voor het eerst stukken met behulp van SYVAS moet inschrijven. Het is belangrijk dat u hiervoor vooraf een aantal zaken regelt of aanvraagt. En om na te gaan aan welke inschrijvingsvereisten de stukken moeten voldoen. Het kan enkele weken in beslag nemen voor u zover bent om stukken met SYVAS aan te bieden.

Meer informatie vindt u op de pagina Elektronisch aanbieden van stukken met SYVAS.

Stappenplan BRK-PB wijzigingen Omgevingswet voor bestuursorganen

Bestuursorganen (bevoegd gezag) moeten rondom de inwerkingtreding van de omgevingswet een aantal acties uitvoeren. Gebruik daarvoor het  uitgebreid stappenplan op de pagina Stappenplan BRK-PB wijzigingen Omgevingswet.

We bereiden een tabel voor waarin u per type beperking/grondslag kunt nagaan of de registratie na de inwerkingtreding van de omgevingswet wijzigt. In deze tabel kunt u ook (als dat van toepassing is) nagaan hoe het overgangsrecht is geregeld.