Terug naar vorige pagina

Paul Peter Kuiper, expert vastgoed en grond in het landelijk gebied

Een foto van Paul Peter Kuiper, expert vastgoed en grond in het landelijk gebied. Hij staat in een grasveld met in de verte een boerderij en blauwe lucht.

Onze data en onderzoeken hebben direct effect in de dagelijkse praktijk, dat vind ik mooi.

Contact opnemen met Paul Peter

Meer weten over vastgoed, grond en prijsvorming in landelijk gebied? Of over de onderzoek naar de ontwikkelingen in het landschap? Neem dan contact op met onze expert vastgoed en grond in het landelijk gebied, Paul Peter Kuiper.

Onderzoeken landelijk gebied en landschap

Paul Peter publiceert regelmatig samen met collega’s onderzoeken over vastgoed en grond in het landelijk gebied en over de ontwikkeling van het landschap in Nederland.

Naar onderzoeken

Over Paul Peter

Actuele inzichten over de grondmarkt 

Paul Peter houdt zich bezig met vastgoed in het buitengebied; met de grond én de gebouwen: “Dagelijks werk ik aan informatievoorziening over de agrarische grondmarkt: van wie is de grond, hoe is die verworven en tegen welke kosten? Met Wageningen Economic Research ontwikkelden we een database met alle agrarische transacties. Die data zetten we, samen met onze kennis en ervaring, in voor allerlei opdrachten vanuit de overheid en de markt. Deze database is dé bron voor wie op zoek is naar actuele inzichten over de grondmarkt in Nederland."

Ontwikkeling in het landschap monitoren

Naast vastgoed doet Paul Peter ook onderzoek naar ontwikkeling van het landschap. Het landelijk gebied staat volop in de aandacht vanwege de verschillende ruimtelijke opgaven, denk aan het stikstofdossier; waterberging- en  droogteproblematiek; woningbouwopgave; en de verduurzaming en extensivering van de agrarische sector.

Paul Peter: “Dit zijn allemaal opgaven die invloed hebben op het Nederlandse landschap. De laatste tijd zien we de aandacht voor ons landschap gelukkig steeds meer toenemen. De Monitor Landschap is één van initiatieven die gaat helpen om veranderingen in het landschap beter te monitoren en de begrijpen.” 

Direct effect

“Onze data en onderzoeken hebben direct effect in de dagelijkse praktijk, dat vind ik mooi. Zo dragen we bijvoorbeeld bij aan het provinciaal aan- en verkoopbeleid van onroerend goed in het buitengebied. We combineren en benutten de data telkens zo slim mogelijk om maatschappelijke vraagstukken te kunnen beantwoorden. Daarbij maken we gebruik van beproefde technieken, maar vaak ook van innovatieve technieken zoals kunstmatige intelligentie.

Achtergrond

Paul Peter studeerde landinrichting in Wageningen met als specialisatie historische geografie. Daarbij gaat het over de geschiedenis en totstandkoming van het landschap: “Je leert niet alleen te kijken naar de bodem en het watersysteem, maar ook naar de invloed van de mens op het landschap. Het kijken vanuit verschillende disciplines geeft me handvatten om met allerlei mensen in gesprek te gaan.”

Inmiddels werkt Paul Peter 12 jaar bij het Kadaster: “In het begin werkte ik mee aan herverkavelingsprojecten. Hierbij heb ik veel kennis opgedaan van de kadastrale registratie, van de andere geo-basisregistraties en van het praktische gebruik van deze informatie. De laatste jaren is mijn focus verschoven naar data-analyse rondom vastgoed en grond in het landelijk gebied. Deze focus sluit goed aan bij mijn persoonlijke interesse; in mijn tienerjaren werkte ik 10 jaar bij een akkerbouwbedrijf en tegenwoordig heb ik het geluk met mijn gezin in een oude boerderij te wonen; landschap en landbouw zijn voor mij dus altijd dichtbij.” 

Altijd op de hoogte over vastgoed en grond in het landelijk gebied?

  • Iedere maand publiceren wij cijfers ons Vastgoed Dashboard. In dit dashboard vindt u grafieken en tabellen voor heel Nederland en per provincie. Ga naar het Vastgoed Dashboard.
  • Wilt u op de hoogte blijven van de belangrijkste cijfers en ontwikkelingen? Lees eerdere berichten en meld u aan op de pagina Kwartaalberichten agrarische grondmarkt.