Terug naar vorige pagina

Onderzoeken agrarisch vastgoed en grond

Interessante onderzoeken door of in samenwerking met het Kadaster. Over agrarisch vastgoed, grond en prijsvorming in het landelijk gebied. Lees de samenvattingen en download de rapporten.

Nieuws item: Beleggingspercelen: de kansen en beperkingen

Soms worden grote landbouwpercelen opgeknipt in kleine percelen en verkocht aan particulieren om winst te maken. Is deze manier van beleggen succesvol?

Nieuws item: Duurzame landbouwinitiatieven dragen bij aan NPLG-doelen

Student Nienke Hellinga onderzocht hoe 31 agrarische initiatieven bijdragen aan duurzaamheidsdoelen van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG).

Nieuws item: Kwartaalbericht agrarische grondmarkt 2024-1

In dit kwartaalbericht leest u de laatste stand van zaken op de agrarische grondmarkt.

Nieuws item: Hoeveel landbouwgrond bezitten overheden?

Voor woningen, natuur of waterberging zoeken overheden geschikte locaties. Hoeveel landbouwgrond hebben overheden en waar? Lees onze 5 conclusies.

Lees artikel

Nieuws item: Kwartaalbericht agrarische grondmarkt 2023-4

De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is in het 4e kwartaal van 2023 met 6,2% gestegen ten opzichte van het 3e kwartaal. Over heel 2023 is de grondprijs 7,4% hoger dan in 2022.

Lees artikel

Nieuws item: Onderzoek naar 100 jaar sturing van landinrichtingsprocessen

De sturing van landinrichtingsprocessen is de afgelopen eeuw veranderd. Wij onderzochten het op verzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving.

Lees artikel

Nieuws item: Kwartaalbericht agrarische grondmarkt 2023-3

In welke delen van Nederland wordt de meeste landbouwgrond gekocht voor beleggen, wonen, werken en infrastructuur? Dit leest u in de bijlage bij het kwartaalbericht.

Lees artikel

Nieuws item: Kwartaalbericht agrarische grondmarkt 2023-2

Agrariërs verwerven de meeste landbouwgrond maar hun aandeel daalt. Het aandeel van beleggers, natuurorganisaties en overheden nam de afgelopen 10 jaar juist toe. 

Lees artikel

Nieuws item: Kwartaalbericht agrarische grondmarkt 2023-1

De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is in het 1e kwartaal van 2023, 3% hoger dan in het 4e kwartaal van 2022 en 8,2% boven de gemiddelde grondprijs over heel 2022.

Lees artikel

Nieuws item: Kwartaalbericht agrarische grondmarkt 2022-4

De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is in het 4e kwartaal van 2022 2,5% hoger dan in het 3e kwartaal van 2022. Over heel 2022 is de grondprijs 5,8% hoger dan in 2021.

Lees artikel