Complexaanduiding appartementen

Laat aanduiding vaststellen voordat de akte kan worden ingeschreven

Om de appartementen als unieke objecten te kunnen registreren moet u door de notaris eerst een complexaanduiding appartementen laten vaststellen. Deze complexaanduiding geeft de relatie weer tussen het perceel en het aantal appartementsrechten. Daarna kunt een notariële splitsingsakte voor een appartementengebouw laten inschrijven in de openbare registers.

 • Alleen een notaris is bevoegd om namens u een aanvraag in te dienen. Het aanvraagformulier dat u hier ziet, moet uw notaris dus invullen.

 • Wilt u de splitsingstekening in depot laten nemen? Check dan eerst of deze overal aan voldoet, met de Checklist splitsingstekening appartementen.

 • Twijfelt u of de tekening aan de eisen voldoet? Maak dan met dit formulier een afspraak voor een online adviesgesprek.

Complexaanduiding appartementen € 237,50

U ontvangt de volgende informatie:

 • een overzicht van indexnummers van appartementen waarvoor u de complexaanduiding hebt gevraagd
 • met achter elk perceelnummer de hoofdletter A

Verzoek vaststellen door notaris

Of bekijk onze andere bestelmogelijkheden:

Splitsingstekening appartementen

Bij de aanvraag moet de notaris de splitsingstekening bijvoegen. Nadat de bewaarder de aanvraag en de bijbehorende tekening heeft goedgekeurd, wordt de complexaanduiding vastgesteld. De appartementsrechten ontstaan nadat de splitsingsakte is ingeschreven in de openbare registers van het Kadaster.

Meer informatie over het splitsen vindt u in de Checklist splitsingstekening appartementen.

In depot geven splitsingstekening

U kunt de splitsingstekening ook al vooraf in depot geven. Het Kadaster is dan minder tijd kwijt met het vaststellen van de complexaanduiding. Daarom betaalt u hiervoor € 237,50.  In stap 2 van het formulier hoeft de notaris dan geen vinkje te zetten bij het onderdeel ‘Tekening’.

Online advies over de splitsingstekening

Wilt u voorkomen dat uw tekening wordt afgekeurd? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek. Tijdens het gesprek bespreken wij uw tekening en kunt u advies vragen hoe u de tekening het beste kunt aanpassen. Deze service is speciaal voor notarissen en tekenaars. Het tarief voor een afspraak van 30 minuten is € 52,-.
Maak deze afspraak met het formulier Online afspraak inschrijfvereisten appartementstekeningen

Vraag en antwoord

Een appartementsrecht is het exclusieve recht of de bevoegdheid tot privégebruik van een bepaald deel van een appartementencomplex. Dit privégedeelte krijgt van het Kadaster een indexnummer (uniek volgnummer). Een appartementsrecht wordt bijvoorbeeld omschreven als: "het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie V, nummer 1000A-1". Ook in de hypotheekakte wordt deze aanduiding gebruikt. In appartementsrechten kan het volgende worden gesplitst:

 • een perceel of gebouw  
 • een erfpachtrecht
 • opstalrecht
 • een eerder ontstaan appartementsrecht 

Hebt u een opdracht voor een voorgenomen splitsing in appartementsrechten gegeven, maar klopt de splitsingstekening niet meer? Of is deze niet volledig? Dit kan gevolgen hebben voor het vaststellen van de complexaanduiding. Laat de tekeningen daarom omwisselen door de notaris. Hiervoor betaalt u € 57,50. Het omwisselen van de splitsingstekening doet de notaris via het formulier Verzoek vaststellen complexaanduiding in depot nemen.

Hebt u een opdracht voor een voorgenomen splitsing in appartementsrechten gegeven, maar wilt u deze toch annuleren? Dat kan natuurlijk. Wel worden er kosten in rekening gebracht als er al voorbereidende werkzaamheden zijn gedaan. U betaalt hiervoor € 52,-. Het afzeggen van een order regelt de notaris met het formulier Afzegging orders.

Is er een complexaanduiding vastgesteld? Dan kan de notaris een eerder gedaan verzoek om een splitsing of ondersplitsing ook weer intrekken. Hiervoor betaalt u € 52,-. De notaris vult hiervoor het formulier Verzoek tot intrekking voorgenomen complexaanduiding appartementsrechten in.

Hoe de procedure voor het maken of wijzigen van een splitsingstekening voor een appartementencomplex werkt, ziet u via de pagina Checklist splitsingstekening appartementen.

Of bekijk de instructievideo op YouTube.

Het is mogelijk de bloot eigendom van een perceel te betrekken in een spiegelsplitsing om de ontstane appartementsrechten als unieke objecten te laten registreren.

Inschrijving van een akte van spiegelsplitsing gaat als volgt:

 • De splitsing van de bloot eigendom vindt op dezelfde manier plaats als een splitsing van het erfpachtrecht.
 • In de akte van spiegelsplitsing moet nadrukkelijk vermeld worden dat de appartementsrechten die ontstaan exact gelijk zijn aan de appartementsrechten die zijn ontstaan bij de splitsing in appartementsrechten van het erfpachtrecht.
 • De akte van spiegelsplitsing wordt ingeschreven in onze openbare registers. Daarmee zijn de appartementsrechten-bloot eigendom ontstaan. Deze appartementsrechten hebben dezelfde indices als de appartementsrechten die zijn ontstaan uit de splitsing van het erfpachtrecht.
 • De appartementsrechten na de splitsing van de bloot eigendom zijn dezelfde als de appartementsrechten na de splitsing van de erfpacht. In de BRK staat bij het appartementsrecht vermeld of het is ontstaan uit de splitsing van het erfpachtrecht of de splitsing van de bloot eigendom.

Aanvragen vaststelling complexaanduiding niet noodzakelijk

Voor de splitsing van de bloot eigendom hoeft u geen nieuwe complexaanduiding aan te vragen. Bij een spiegelsplitsing verandert het bestaande complexnummer niet. Een verwijzing in de akte van spiegelsplitsing is voldoende.

Geen tekening verplicht

Er hoeft geen tekening mee ingeschreven te worden. Het is voldoende als in de akte van splitsing van de bloot eigendom in appartementsrechten wordt verwezen naar de tekening die is ingeschreven bij de akte van splitsing van het erfpachtrecht.

Bij afkeuring is het tarief € 57,50 per aangeboden elektronische aanvraag en € 427,50 op papier.

Nee, alle genoemde bedragen zijn vrij van btw.

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de Klantenservice Complexaanduiding appartementen op telefoonnummer 088 - 183 22 45. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst.