Terug naar vorige pagina

Bedrijventerreinen slim benutten

Bedrijventerreinen hebben een belangrijke functie in onze economie, bijvoorbeeld voor de werkgelegenheid van een stad of dorp. Het is uitdagend om voldoende ruimte op de bedrijventerreinen beschikbaar te houden. Zo is er onder andere extra ruimte nodig voor:

  • werkgelegenheid
  • de energietransitie
  • woningbouw

Hoe zorg je ervoor dat er voldoende ruimte op de bedrijventerreinen beschikbaar blijft? 

Samenwerken met eigenaren

Nu er steeds minder ruimte is voor bedrijventerreinen is het verstandig om de huidige terreinen zo slim mogelijk te benutten. Dit doen we door slim om te gaan met de schaars beschikbare ruimte. Op bedrijventerreinen spelen bovendien urgente thema’s; zoals (lokale) energie opwekking en duurzaamheidsmaatregelen. Samenwerken met eigenaren is cruciaal. Zij beslissen namelijk wat ze met hun grond en panden doen.

Data als hulpmiddel in gesprekken

Waar liggen kansen voor nieuwe bedrijvigheid of voor duurzaamheidswinst? Met wie heb ik te maken? Zo maar wat vragen waar je bij gebiedsontwikkeling mee te maken krijgt. Data van het Kadaster biedt duidelijkheid bij het beantwoorden van deze vragen.

Het Kadaster verzamelt, beheert en analyseert veel van de beschikbare data in Nederland. Met deze data kunnen wij waardevolle informatie leveren. Zo kan iedereen die betrokken is bij gebiedsontwikkeling hierdoor over dezelfde informatie beschikken. Deze informatie is het uitgangspunt in gesprekken met eigenaren en gemeente.

Met inzicht in de mogelijkheden en de overlappende doelen is het makkelijker om de stap naar uitvoering te maken. 

Interessant voor u?

Gebiedsscan

op aanvraag
  • inzicht in gebied en eigenaren
  • heldere visuele presentatie
  • basis voor succesvolle aanpak
Naar Gebiedsscan