Vastgoeddashboard

Het Kadaster heeft belangrijke vastgoedinformatie. Iedere maand publiceren wij cijfers over onder andere woningverkopen, hypotheken, executieveilingen, agrarische grond en schepen in ons Vastgoeddashboard. In dit dashboard vindt u grafieken en tabellen voor heel Nederland en per provincie.

Vastgoedcijfers direct inzien

In het Vastgoeddashboard kunt u in een oogopslag actuele vastgoedcijfers bekijken.

Bekijk het Vastgoeddashboard

Toelichting gebruik Vastgoeddashboard

Toelichting Woningen 

Het aantal aan particulieren verkochte bestaande woningen dat het Kadaster in een bepaalde periode heeft geregistreerd. Wij registreren het moment dat de notaris de akte inschrijft in de openbare registers.

Toelichting Prijsindex

Het Prijsindex Bestaande Koopwoningen (PBK) geeft het prijsverloop weer van woningen die door particulieren zijn gekocht. De prijsindex is een gezamenlijke uitgave van het Kadaster en het CBS en verschijnt maandelijks.

De index is gebaseerd op de waarde van de totale voorraad koopwoningen. Door rekening te houden met de WOZ-waarde, corrigeert het CBS de index voor  prijsveranderingen die alleen het gevolg zijn van kwaliteitsverschillen tussen de verkochte woningen. De verkopen van nieuwbouwwoningen maken geen deel uit van de index. Wij publiceren de PBK rond de 21ste van de maand (2015 = 100). Tot februari 2018 was het basisjaar waar vanuit gerekend werd: 2010.

Toelichting Gemiddelde koopsom

De gemiddelde koopsom van het aantal geregistreerde verkochte bestaande woningen in een bepaalde periode. In tegenstelling tot de Prijsindex Bestaande Koopwoningen kent de gemiddelde koopsom kent geen correctie naar prijsveranderingen die het gevolg zijn van kwaliteitsverschillen tussen de verkochte woningen. Meer informatie vindt u op de pagina Toelichting op de cijfers.

Toelichting Hypotheken

Toelichting vastgoeddashboard Kadaster

Toelichting Leeftijd-verkrijger

Toelichting Bouwkavels

Toelichting Agrarische grond

Toelichting Executieveilingen

Het aantal executieveilingen in een bepaalde periode. Een executieveiling is een automatisch recht van de schuldeisende bank of hypotheekverstrekker om onroerend goed in het openbaar via een veiling te verkopen. Gedwongen onderhandse verkopen vallen hier niet onder.

Toelichting Schepen

Het aantal schepen dat het Kadaster in een bepaalde periode geeft geregistreerd in het scheepsregister. Het scheepsregister bevat behalve tankers en handelsschepen, ook pleziervaartuigen en woonboten.

Toelichting op de cijfers

Uitleg over het verschil tussen de vastgoedcijfers van het Kadaster en die van andere organisaties en het verschil tussen de gemiddelde koopsom en de Prijsindex bestaande koopwoningen krijgt u op de pagina Toelichting op de cijfers in het Vastgoeddashboard.