Terug naar vorige pagina

WOZ voor bronhouders

Gemeenten zijn de bronhouders van de gegevens in de LV-WOZ. In sommige gevallen is deze taak uitbesteed aan een (belasting)samenwerkingsverband. Vanuit de rol van bronhouder dienen de gegevens bijgehouden te worden. Om gemeenten hierbij te ondersteunen en de kwaliteit van de gegevens in de LV-WOZ te verbeteren, bieden wij een aantal producten aan.

WOZ producten

WOZ Terugmeldingen

gratis
 • meld terug en ontvang terugmeldingen via 1 kanaal
 • gebruik van webservice
 • moeiteloze afhandeling van uw meldingen
Naar WOZ Terugmeldingen

WOZ RapportageApp

gratis
 • 2 verschillende rapportages
 • meest relevante gemeente-attributen
 • aanvragen en inzien in Mijn Kadaster
Naar WOZ rapportages

WOZ Massale bevraging

gratis
 • webservice massale bevraging
 • voor afnemen van 'grote' bestanden
 • optimaliseer uw proces, ontvang uitsluitend de gewenste informatie 
Naar WOZ Massale bevraging

WOZ Individuele bevraging

gratis
 • webservice individuele synchrone bevraging
 • ontvang direct een antwoord
 • makkelijk te verwerken in uw eigen software
Naar WOZ Individuele bevraging

WOZ BevragingsApp

gratis
 • webapplicatie individuele bevraging
 • WOZ-objecten uit de LV-WOZ inzien
 • app werkt via Mijn Kadaster
Naar WOZ BevragingsApp

WOZ API Bevragen

gratis
 •  koppeling met gemeentelijke WOZ-processen
 •  near realtime actuele informatie
 •  Haal Centraal API
Naar WOZ API Bevragen

Kwaliteit van de WOZ-gegevens

Weet u niet zeker of gegevens uit de Landelijke Voorziening WOZ kloppen? Meld dit bij de betreffende gemeente. Dit noemen we ‘terugmelden’. Terugmelden is verplicht. U kunt dit doen via de dienst WOZ Terugmeldingen. Lees meer op de pagina WOZ Terugmeldingen.

Hebt u een terugmelding op een gegeven uit een andere basisregistratie of landelijke voorziening? Dan leest u hier meer over op de pagina Fout in registratie melden.

Vraag en antwoord

Uw CPA kunt u aanvragen via het CPA-register op de website van Logius. Kies bij het aanmaken de juiste specificatie en geef aan welk type Digikoppeling u gebruikt: internet of Diginetwerk.

Productie-omgeving

 • Kadaster_WOZ0312_Mutatie_INET
 • Kadaster_WOZ0312_Mutatie_DIGINET

Hebt u uw CPA aangevraagd? Geef uw verzoek dan aan ons door via het formulier Aanmelden LV-WOZ. Onze medewerkers halen het CPA uit het CPA-register dus die hoeft u niet bij te voegen.

Bovenstaande werkwijze is alleen van toepassing als uw OIN niet wijzigt!

Wanneer u een mutatiebericht instuurt, dan verwacht u de wijziging terug te zien in de LV-WOZ. Stelt u een vraagbericht, dan hoort u hier op een antwoord te krijgen. Gebeurt dit niet, controleer dan of wij uw bericht ontvangen hebben. In reactie op uw bericht ontvangt u altijd een acknowledgement van ons. Hebt u geen acknowledgement ontvangen? Dan is uw bericht niet bij ons afgeleverd. U kunt uw bericht dan opnieuw aanbieden

Hebt u wel een acknowledgement ontvangen, maar is er iets fout gegaan met de verwerking van uw bericht? Dan ontvangt u een foutmelding. Meer informatie over foutmeldingen vindt u bij vraag en antwoord op deze pagina.  

Is uw bericht door ons ontvangen maar niet verwerkbaar dan ontvangt u een foutmelding. In de foutmelding wordt omschreven waarom het bericht is afgewezen. Na herstel van het bericht kunt u deze opnieuw aanbieden. Vergeet daarbij niet het bericht een nieuw referentienummer mee te geven. 

Vragen 

Hebt u vragen over een verstuurd bericht of ontvangen foutmelding? Neem dan eerst contact op met uw softwareleverancier. Komt u er samen niet uit dan kunt u uw vragen indienen via het contactformulier WOZ. Neem onderstaande informatie in ieder geval op:

 • Naam van de omgeving en de dienst die u gebruikt
 • Het unieke referentienummer van het verstuurde bericht
 • Datum en tijdstip waarop u het bericht verstuurd hebt
 • Uw analyse of die van uw softwareleverancier (voor zover aanwezig)

Specifieke informatie foutmeldingen LV-WOZ

Technisch gebruik foutberichten volgens de StUF-standaard

De LV-WOZ houdt zich aan de berichtenstandaard: Standaard Uitwisseling Formaat (StUF). Informatie over het gebruik van foutberichten in het kader van deze standaard kunt u vinden in het document Standaard Uitwisseling Formaat – StUF 03.01 op de website van GEMMA Online.

Paragraaf 4.4.3 op pagina 48 van dit document omschrijft de regels voor foutberichten in de StUF standaard. In tabel 8.1 op pagina 134 vindt u een samenvatting van algemene StUF foutmeldingen.

Het PKIO-certificaat maakt onderdeel uit van uw communicatie met diensten van de LV-WOZ.  Oorzaken voor het wijzigen van uw PKIO-certificaat zijn:

 • uw OIN wijzigt
 • uw PKIO-certificaat verloopt

Of er vervolgstappen nodig zijn, leest u hieronder.

Uw OIN wijzigt

Bij vraag en antwoord op deze pagina leest u ‘Wat u moet doen als uw OIN wijzigt’.

Uw PKIO-certificaat verloopt

Vraagt u een nieuw PKIO- certificaat aan omdat het oude verlopen is? Let er dan op dat voor de diensten Mutatieverwerking bronhouders, Individuele bevraging, Massale bevraging, WOZ Terugmeldingen en WOZ API Bevragen een PKIO-certificaat onder de root Staat der Nederlanden Private Root CA-G1 gebruikt moet worden. Naast uw OIN, controleren wij op dit kenmerk in het PKIO-certificaat op het moment dat u een bericht aanbiedt bij de LV-WOZ. 

Het PKIO-certificaat in uw CPA

Voor de diensten Mutatieverwerking bronhouders en Massale bevraging maakt uw PKIO-certificaat ook onderdeel uit van uw CPA. Uw CPA met het oude PKIO-certificaat hoeft niet altijd vervangen te worden.  Voor het systeem van de LV-WOZ hoeft het oude en het nieuwe PKIO-certificaat niet overeen te komen. Belangrijk is wel dat:

 • het OIN in het nieuwe PKIO-certificaat gelijk is aan die in het oude PKIO-certificaat
 • de einddatum van het CPA niet overschreden is
 • dezelfde CPA’s, met hetzelfde CPA-ID, actief zijn in uw systeem en het systeem van de LV-WOZ  

Bespreek met uw software- of Digikoppeling-leverancier of uw systeem met dezelfde instellingen om kan gaan. Moet uw CPA toch vervangen worden, dan leest u bij vraag en antwoord op deze pagina meer over dit proces.   

Het publieke deel van uw PKIO-certificaat

De LV-WOZ werkt niet met het publieke deel van uw PKIO-certificaat, deze hoeft u niet in te sturen.

Naast de LV-WOZ maken verschillende landelijke voorzieningen en diensten van het Kadaster gebruik van hetzelfde OIN. Denk aan de LV BAG, de BRK-PB en de diensten BRK Levering en GDS2 afgifteservice van het Kadaster.

Wij koppelen uw OIN aan uw klantnummer. Er kan maximaal 1 OIN aan 1 klantnummer worden gekoppeld dus het is niet mogelijk om uw oude OIN tijdelijk naast uw nieuwe OIN te laten bestaan. Daarnaast is het noodzakelijk dat alle landelijke voorzieningen en diensten op hetzelfde moment gebruik  maken van het nieuwe OIN. 

Neem tijdig contact op

Als uw OIN wijzigt, adviseren wij u ons hierover tijdig te infomeren. U kunt hiervoor gebruik maken van het contactformulier WOZ.

Vermeld in ieder geval:

 • uw klantnummer
 • uw oude OIN
 • uw nieuwe OIN
 • op welke datum u uw OIN wilt wijzigen

Voor de LV-WOZ zult u een nieuw CPA moeten aanleveren waarin het nieuwe PKIoverheid-certificaat met het nieuwe OIN is verwerkt. Meer informatie hierover vindt u bij de vraag 'Hoe kunt u een CPA aanvragen en laten inlezen bij de LV-WOZ?'

Gemeenten die deel uitmaken van een Gemeentelijke Herindeling (GHI) moeten verschillende stappen ondernemen om de LV-WOZ goed over te dragen aan de nieuwe gemeente. 

Het Kadaster ondersteunt u, samen met uw softwareleverancier, bij de aansluiting van de nieuwe gemeente. Om dit in goede banen te leiden, adviseren wij u hierover zo spoedig mogelijk contact op te nemen met uw accountmanager bij het Kadaster en met uw softwareleverancier.  

Tijdens het herindelingsproces moeten de oude gemeenten en de nieuwe gemeente tegelijk actief zijn. De nieuwe gemeente zal een nieuw klantnummer moeten aanvragen waaraan het OIN van deze gemeente wordt gekoppeld.
De nieuwe gemeente kan geen gebruikmaken van het klantnummer en OIN van 1 van de oude gemeenten. Uitzondering hierop is als een (deel van een) oude gemeente bij een bestaande gemeente wordt ondergebracht en deze gemeente onder de eigen naam verder gaat. 

Wanneer een nieuw klantnummer is aangemaakt, kan de nieuwe gemeente zich aanmelden voor aansluiting op de LV WOZ. Hiervoor dient de nieuwe gemeente te beschikken over een CPA waarin een nieuw PKIO-certificaat en OIN zijn verwerkt. Indien gewenst dient de nieuwe gemeente zich ook voor andere WOZ-diensten aan te melden.

Inhoudelijke informatie over het herindelingsproces vindt in het document Toelichting Procedure gemeentelijke herindeling op de website van de Waarderingskamer. Ook kunt u hiervoor informeren bij uw softwareleverancier. 

Meer informatie over de LV-WOZ vindt u:

Deze informatie is specifiek bedoeld voor bronhouders, afnemers en softwareleveranciers.

Wij informeren u over releases, storingen en onderhoudswerkzaamheden van de landelijke voorziening WOZ op de de WOZ servicepagina.

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice WOZ op telefoonnummer 088 - 183 43 00. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.

Handige links

Downloaden koppelvlak LV-WOZ

Download het koppelvlak als zipbestand via de website van de Waarderingskamer. Koppelvlak LV-WOZ – versie: 3.12 (20230428).