Terug naar vorige pagina

WOZ Massale bevraging

Met de webservice Massale bevraging kunt u in bulk data uit de LV-WOZ opvragen. Dit doet u door het insturen van een StUF 3.01 vraagbericht. U kunt de gewenste antwoorden definiëren door in het vraagbericht onderdelen te specificeren. De berichtuitwisseling vindt plaats via het Digikoppeling webservice protocol van Logius. Het afleveren van berichten gaat via Digikoppeling Grote Berichten. 

Alle primaire en sommige secundaire afnemers mogen de webservice Massale bevraging afnemen. Wie dat zijn, leest u op de pagina WOZ voor afnemers.

WOZ Massale bevraging

gratis

U kunt de gewenste antwoorden definiëren door in het vraagbericht de volgende onderdelen te specificeren: 

 • bevraag op WOZ-object, waarde of sluimerend WOZ-object
 • sorteer op bijvoorbeeld WOZ-objectnummer, waardepeildatum of gemeente- of waterschapscode 
 • bepaal of u alleen actuele of ook historische informatie wenst
 • bepaal welke attributen u wenst

Kies uw rol, de productie-omgeving en vervolgens Massale Bevraging. 

Aanmelden

Vereisten aansluiting webservice Massale bevraging

Voor het gebruik van de webservice Massale bevraging is een actief Organisatie Identificatienummer (OIN) en PKIoverheid-certificaat verplicht. Meer informatie over OIN en het PKIoverheid-certificaat vindt u op de pagina PKIoverheid op Logius.nl. Hebt u nog geen geldig OIN (of een HRN)? Kijk dan op de pagina Digikoppeling op Logius.nl.

Aanvullend hebt u voor het gebruik van de webservice Massale bevraging een CPA nodig. Uw CPA kunt u aanvragen via het CPA-register op de website van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Technische documentatie webservice Massale bevraging

De webservice Massale bevraging (ebMS) voldoet aan WOZ XSD uit het geïmplementeerde koppelvlak LV-WOZ – versie: 3.12 (20230428) . Download het koppelvlak als zipbestand via de website van de Waarderingskamer. Het antwoordbericht van de webservice Massale bevraging dat u ontvangt, voldoet aan de Berichtenstandaard Digikoppeling Grote berichten. Download de XSD Grote berichten of lees meer over deze berichtenstandaard op publicatie.centrumvoorstandaarden.nl.

Afhandeltermijn Massale bevraging

De snelheid waarmee uw Massale bevraging wordt verwerkt, is afhankelijk van de omvang van het gebruik. Mits er minder dan 6 Massale bevragingen in behandeling zijn, voldoen wij aan de afhandeltermijn gesteld in de Dienst-Niveau-Overeenkomst LV-WOZ.
U ontvangt binnen 1 uur een antwoord bij het bevragen van een kleine tot modale gemeente. Bevraagt u een grote gemeente dan kunt u binnen 24 uur een antwoord verwachten en voor heel Nederland binnen 6 dagen.

Vraag en antwoord

Alle primaire en sommige secundaire afnemers mogen WOZ Massale bevraging afnemen. Wie dat zijn, kunt u vinden op de pagina WOZ voor afnemers.

Twijfelt u of u WOZ Massale bevraging af mag nemen? De Autorisatiematrix van de Waarderingskamer geeft u inzicht.

Welke informatie uit de LV-WOZ u op mag vragen, vindt u in de Autorisatiematrix van de Waarderingskamer.

De vraagberichten Lv02, Lv04, Lv06, Lv08 en Lv10 worden ondersteund. Meer informatie hierover kunt u vinden in het koppelvlak van de WOZ op de website van GEMMA Online.

U ontvangt een antwoordbericht (action: afleveren) met daarin de link naar het antwoordbestand. Het antwoordbericht voldoet aan de Digikoppeling Grote Berichten XSD.

Het antwoordbestand is een La StUF XML antwoordbestand verpakt in ZIP64 formaat. Het antwoordbericht voldoet aan de WOZ XSD.

Wanneer u een mutatiebericht instuurt, dan verwacht u de wijziging terug te zien in de LV-WOZ. Stelt u een vraagbericht, dan hoort u hier op een antwoord te krijgen. Gebeurt dit niet, controleer dan of wij uw bericht ontvangen hebben. In reactie op uw bericht ontvangt u altijd een acknowledgement van ons. Hebt u geen acknowledgement ontvangen? Dan is uw bericht niet bij ons afgeleverd. U kunt uw bericht dan opnieuw aanbieden

Hebt u wel een acknowledgement ontvangen, maar is er iets fout gegaan met de verwerking van uw bericht? Dan ontvangt u een foutmelding. Meer informatie over foutmeldingen vindt u bij vraag en antwoord op deze pagina.  

Is uw bericht door ons ontvangen maar niet verwerkbaar dan ontvangt u een foutmelding. In de foutmelding wordt omschreven waarom het bericht is afgewezen. Na herstel van het bericht kunt u deze opnieuw aanbieden. Vergeet daarbij niet het bericht een nieuw referentienummer mee te geven. 

Vragen 

Hebt u vragen over een verstuurd bericht of ontvangen foutmelding? Neem dan eerst contact op met uw softwareleverancier. Komt u er samen niet uit dan kunt u uw vragen indienen via het contactformulier WOZ. Neem onderstaande informatie in ieder geval op:

 • Naam van de omgeving en de dienst die u gebruikt
 • Het unieke referentienummer van het verstuurde bericht
 • Datum en tijdstip waarop u het bericht verstuurd hebt
 • Uw analyse of die van uw softwareleverancier (voor zover aanwezig)

Specifieke informatie foutmeldingen LV-WOZ

Technisch gebruik foutberichten volgens de StUF-standaard

De LV-WOZ houdt zich aan de berichtenstandaard: Standaard Uitwisseling Formaat (StUF). Informatie over het gebruik van foutberichten in het kader van deze standaard kunt u vinden in het document Standaard Uitwisseling Formaat – StUF 03.01 op de website van GEMMA Online.

Paragraaf 4.4.3 op pagina 48 van dit document omschrijft de regels voor foutberichten in de StUF standaard. In tabel 8.1 op pagina 134 vindt u een samenvatting van algemene StUF foutmeldingen.

Uw CPA kunt u aanvragen via het CPA-register op de website van Logius. Kies bij het aanmaken de juiste specificatie en geef aan welk type Digikoppeling u gebruikt: internet of Diginetwerk.

Productie-omgeving

 • Kadaster_WOZ0312_MassaleBevraging_INET
 • Kadaster_WOZ0312_MassaleBevraging_DIGINET

Hebt u uw CPA aangevraagd? Geef uw verzoek dan aan ons door via het formulier Aanmelden LV-WOZ. Onze medewerkers halen het CPA uit het CPA-register dus die hoeft u niet bij te voegen.

Bovenstaande werkwijze is alleen van toepassing als uw OIN niet wijzigt!

Het PKIO-certificaat maakt onderdeel uit van uw communicatie met diensten van de LV-WOZ.  Oorzaken voor het wijzigen van uw PKIO-certificaat zijn:

 • uw OIN wijzigt
 • uw PKIO-certificaat verloopt

Of er vervolgstappen nodig zijn, leest u hieronder.

Uw OIN wijzigt

Bij vraag en antwoord op deze pagina leest u ‘Wat u moet doen als uw OIN wijzigt’.

Uw PKIO-certificaat verloopt

Vraagt u een nieuw PKIO- certificaat aan omdat het oude verlopen is? Let er dan op dat voor de diensten Mutatieverwerking bronhouders, Individuele bevraging, Massale bevraging, WOZ Terugmeldingen en WOZ API Bevragen een PKIO-certificaat onder de root Staat der Nederlanden Private Root CA-G1 gebruikt moet worden. Naast uw OIN, controleren wij op dit kenmerk in het PKIO-certificaat op het moment dat u een bericht aanbiedt bij de LV-WOZ. 

Het PKIO-certificaat in uw CPA

Voor de diensten Mutatieverwerking bronhouders en Massale bevraging maakt uw PKIO-certificaat ook onderdeel uit van uw CPA. Uw CPA met het oude PKIO-certificaat hoeft niet altijd vervangen te worden.  Voor het systeem van de LV-WOZ hoeft het oude en het nieuwe PKIO-certificaat niet overeen te komen. Belangrijk is wel dat:

 • het OIN in het nieuwe PKIO-certificaat gelijk is aan die in het oude PKIO-certificaat
 • de einddatum van het CPA niet overschreden is
 • dezelfde CPA’s, met hetzelfde CPA-ID, actief zijn in uw systeem en het systeem van de LV-WOZ  

Bespreek met uw software- of Digikoppeling-leverancier of uw systeem met dezelfde instellingen om kan gaan. Moet uw CPA toch vervangen worden, dan leest u bij vraag en antwoord op deze pagina meer over dit proces.   

Het publieke deel van uw PKIO-certificaat

De LV-WOZ werkt niet met het publieke deel van uw PKIO-certificaat, deze hoeft u niet in te sturen.

Naast de LV-WOZ maken verschillende landelijke voorzieningen en diensten van het Kadaster gebruik van hetzelfde OIN. Denk aan de LV BAG, de BRK-PB en de diensten BRK Levering en GDS2 afgifteservice van het Kadaster.

Wij koppelen uw OIN aan uw klantnummer. Er kan maximaal 1 OIN aan 1 klantnummer worden gekoppeld dus het is niet mogelijk om uw oude OIN tijdelijk naast uw nieuwe OIN te laten bestaan. Daarnaast is het noodzakelijk dat alle landelijke voorzieningen en diensten op hetzelfde moment gebruik  maken van het nieuwe OIN. 

Neem tijdig contact op

Als uw OIN wijzigt, adviseren wij u ons hierover tijdig te infomeren. U kunt hiervoor gebruik maken van het contactformulier WOZ.

Vermeld in ieder geval:

 • uw klantnummer
 • uw oude OIN
 • uw nieuwe OIN
 • op welke datum u uw OIN wilt wijzigen

Voor de LV-WOZ zult u een nieuw CPA moeten aanleveren waarin het nieuwe PKIoverheid-certificaat met het nieuwe OIN is verwerkt. Meer informatie hierover vindt u bij de vraag 'Hoe kunt u een CPA aanvragen en laten inlezen bij de LV-WOZ?'

Wij informeren u over releases, storingen en onderhoudswerkzaamheden van de landelijke voorziening WOZ op de de WOZ servicepagina.

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice WOZ op telefoonnummer 088 - 183 43 00. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.