WOZ Individuele bevraging

Individuele gegevens uit de LV WOZ verwerkt in uw eigen applicatie

Met de webservice Individuele bevraging kunt u 1 of enkele object(en) in de LV WOZ bevragen. U ontvangt vervolgens direct antwoord. Dit doet u door het insturen van een StUF 3.01 vraagbericht. U kunt de gewenste antwoorden definiëren door in het vraagbericht onderdelen te specificeren.

WOZ Individuele bevraging kosteloos

U kunt de gewenste antwoorden definiëren door in het vraagbericht de volgende onderdelen te specificeren: 

 • bevraag op WOZ-object, waarde of sluimerend WOZ-object
 • sorteer op bijvoorbeeld WOZ-objectnummer, waardepeildatum of gemeente- of waterschapscode 
 • bepaal of u alleen actuele of ook historische informatie wenst
 • bepaal welke attributen u wenst

Kies uw rol, de productie-omgeving en vervolgens Individuele Bevraging.

Aanmelden

Maximaal 25 WOZ-objecten

Als u het gewenste vraagbericht hebt verzonden, ontvangt u een XML antwoordbestand dat maximaal 25 WOZ-objecten bevat. Krijgt u een indicatie dat meer WOZ-objecten voldoen aan de gestelde vraag? Maak dan gebruik van WOZ Massale bevraging.

Vraag en antwoord

Primaire en secundaire afnemers mogen WOZ Individuele bevraging afnemen. Wie dat zijn, kunt u vinden op de pagina WOZ voor afnemers.

Twijfelt u of u WOZ Individuele bevraging af mag nemen? De Autorisatiematrix van de Waarderingskamer geeft u inzicht.

Welke informatie uit de LV WOZ u op mag vragen, vindt u in de Autorisatiematrix van de Waarderingskamer.

De vraagberichten Lv01 en Lv07 worden ondersteund. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website Gemmaonline .nl

U ontvangt van deze webservice direct (synchroon) antwoord. Deze webservice maakt gebruik van de Digikoppeling standaard WUS. Meer informatie over Digikoppeling WUS kunt u terug vinden op de website van Logius.

Wanneer u mutatiebericht instuurt dan verwacht u de wijziging terug te zien in de LV WOZ. Stelt u een vraagbericht, dan hoort u hier op een antwoord te krijgen. Gebeurt dit niet, controleer dan of wij uw bericht ontvangen hebben. In reactie op uw bericht ontvangt u altijd een acknowledgement van ons. 

Hebt u wel een acknowledgement ontvangen maar is er iets fout gegaan met de verwerking van uw bericht, dan ontvangt u een foutmelding. Meer informatie over foutmeldingen vindt u bij vraag en antwoord op deze webpagina.  

Is uw bericht door ons ontvangen maar niet verwerkbaar dan ontvangt u een foutmelding. In de foutmelding wordt omschreven waarom het bericht is afgewezen. Na herstel van het bericht kunt u deze opnieuw aanbieden. Vergeet daarbij niet het bericht een nieuw referentienummer mee te geven. 

Vragen 

Hebt u vragen over een verstuurd bericht of ontvangen foutmelding? Neem dan eerst contact op met uw softwareleverancier. Komt u er samen niet uit dan kunt u uw vragen indienen via het contactformulier WOZ.  Neem onderstaande informatie in ieder geval op:

 • Naam van de omgeving en de dienst die u gebruikt
 • Het unieke referentienummer van het verstuurde bericht
 • Datum en tijdstip waarop u het bericht verstuurd hebt
 • Uw analyse of die van uw softwareleverancier (voor zover aanwezig)

Specifieke informatie foutmeldingen LV WOZ

Technisch gebruik foutberichten volgens de StUF-standaard

De LV WOZ houdt zich aan de berichtenstandaard: Standaard Uitwisseling Formaat (StUF). Informatie over het gebruik van foutberichten in het kader van deze standaard kunt u vinden in het document Standaard Uitwisseling Formaat – StUF 03.01 op de website van GemmaOnline.

Paragraaf 4.4.3 op pagina 48 van dit document omschrijft de regels voor foutberichten in de StUF standaard. In tabel 8.1 op pagina 134 vindt u een samenvatting van algemene StUF foutmeldingen.

Het PKIO-certificaat maakt onderdeel uit van uw communicatie met diensten van de LV WOZ.  Oorzaken voor het wijzigen van uw PKIO-certificaat zijn:
 

 • uw OIN wijzigt
 • uw PKIO-certificaat verloopt

Of er vervolgstappen nodig zijn lees u hieronder.

Uw OIN wijzigt

Bij vraag en antwoord op deze webpagina leest u ‘Wat u moet doen als uw OIN wijzigt’.

Uw PKIO-certificaat verloopt

Vraagt u een nieuw PKIO- certificaat aan omdat het oude verlopen is? Let er dan op dat voor de diensten Mutatieverwerking bronhouders, Individuele bevraging en Massale bevraging een PKIO-certificaat onder de root Staat der Nederlanden Private Root CA-G1 gebruikt moet worden. Naast uw OIN, controleren wij op dit kenmerk in het PKIO-certificaat op het moment dat u een bericht aanbied bij de LV WOZ. 

Het PKIO-certificaat in uw CPA

Voor de diensten Mutatieverwerking bronhouders en Massale bevraging maakt uw PKIO-certificaat ook onderdeel uit van uw CPA. Uw CPA met het oude PKIO-certificaat hoeft niet altijd vervangen te worden.  Voor het systeem van de LV WOZ hoeft het oude en het nieuwe PKIO-certificaat niet overeen te komen. Belangrijk is wel dat:

 • het OIN in het nieuwe PKIO-certificaat gelijk is aan die in het oude PKIO-certificaat
 • de einddatum van het CPA niet overschreden is
 • dezelfde CPA’s, met hetzelfde CPA-ID, actief zijn in uw systeem en het systeem van de LV WOZ  

Bespreek met uw software- of digikoppelingleverancier of uw systeem met dezelfde instellingen om kan gaan. Moet uw CPA toch vervangen worden dan leest u bij vraag en antwoord op deze pagina meer over dit proces.   

Het publieke deel van uw PKIO-certificaat

De LV WOZ werkt niet met het publieke deel van uw PKIO-certificaat, deze hoeft u niet in te sturen.

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice WOZ  op telefoonnummer 088 - 183 43 00. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.

Handige links

Downloaden koppelvlak LV WOZ

Ontvang het geïmplementeerde koppelvlak LV WOZ – versie: 3.12 (20200715) als zipbestand via de website gemmaonline.nl.

Catalogus Basisregistratie WOZ

Bekijk de complete inhoud (pdf) van de Basisregistratie WOZ in de catalogus.