WOZ RapportageApp

Controle op gegevens in de LV WOZ

Bent u bronhouder? Dan kunt u in Mijn Kadaster 6 verschillende rapportages aanvragen met daarin de meeste relevante attributen van een gemeente. Bent u een waterschap dan kunt u in Mijn Kadaster gebruik maken van de 2 Tellingenrapportages.

 • De RapportageApp is alleen bedoeld voor bronhouders en waterschappen.
 • Houd er rekening mee dat u in het overzicht in Mijn Kadaster ook de aanvragen van collega’s ziet.

WOZ RapportageApp kosteloos

U kunt kiezen uit 6 rapportages: 

 1. Verkorte Tellingenrapportage
 2. Complete Tellingenrapportage
 3. Actueel Objecten
 4. Actueel Belangen Actief
 5. Actueel Beschikkingen
 6. Actueel Subjecten

Aanvragen in Mijn Kadaster

Meer informatie over de 6 rapportages. Welke gegevens bevatten de rapportages en in welk formaat worden de rapportages geleverd?

Deze rapportage bevat:

 • algemene informatie: Gemeentecode, Datum rapportage, Peildatum geldigheid WOZ-objecten en Waardepeildatum (WPD)
 • een sommatie van deze onderwerpen: Aantal objecten, Oppervlakte (grondoppervlakte), Oppervlakte (toegekend in kadastrale relatie), Aantal met BAGid in (ontleent aanduiding aan), Aantal met BAG-id in (is verbonden met), Aantal met pand-id in (heeft pand), Aantal met waarde voor de WPD en Waarde voor de WPD
 • in het overzicht wordt alleen informatie getoond over objecten met status 0 en einddatum leeg

Objecten met gebruikscode 80 worden niet getoond, deze horen niet in de LV WOZ.

Deze rapportage wordt geleverd in pdf- en XLSX-formaat.

Aanvragen in Mijn Kadaster

Deze rapportage bevat:

 • algemene informatie van het aangevraagde product: Gemeentecode, Datum rapportage, Peildatum geldigheid WOZ-objecten en Waardepeildatum
 • een sommatie van deze onderwerpen: Aantal objecten, Oppervlakte (grondoppervlakte), Oppervlakte (toegekend in kadastrale relatie), Aantal met BAGid in (ontleent aanduiding aan), Aantal met BAG-id in (is verbonden met), Aantal met pand-id in (heeft pand), Aantal met waarde voor de WPD en Waarde voor de WPD
 • aantal actieve WOZ-objecten op de gekozen peildatum van het WOZ-object. Per status beschikking en op de ingangsdatum waarde 1 jaar na de gekozen waardepeildatum
 • een overzicht van de tijdigheid van beschikkingen en tijdigheid van uitspraken op bezwaar
 • een overzicht van de waardeontwikkeling
 • aantal BAG-objecten gekoppeld aan WOZ-objecten
 • aantal gekoppelde WOZ-objecten per sluimerend WOZ-object
 • aantal WOZ-objecten per waterschapscode

Objecten met gebruikscode 80 worden niet getoond, deze horen niet in de LV WOZ.

Deze rapportage wordt geleverd in pdf- en XLSX-formaat.

Aanvragen in Mijn Kadaster

Deze rapportage bevat van de gevraagde gemeente per object 7 onderwerpen:

 1. wozObjectNummer
 2. statusWozObject
 3. grondoppervlakte
 4. gebruikscode
 5. ingangsdatumObject
 6. einddatumObject
 7. verantwoordelijkeGemeente

Deze rapportage wordt geleverd in CSV-formaat.

Aanvragen in Mijn Kadaster

Deze rapportage laat van gevraagde gemeente zien wat bij een object de belangen zijn. Dit wordt getoond aan de hand van 8 onderwerpen:

 1. wozObjectNummer
 2. soFiNummerStufWOZ2
 3. aanvullingSoFiNummerStufWOZ2
 4. aanduidingEigenaarGebruiker
 5. statusBelang
 6. beginRelatie
 7. eindRelatie
 8. verantwoordelijkeGemeente

U ziet alleen actieve belangen in de rapportage. Als het gegeven eindeRelatie is ingevuld, ziet u die niet terug in de rapportage. Deze rapportage wordt geleverd in CSV-formaat.

Aanvragen in Mijn Kadaster

Deze rapportage laat van gevraagde gemeente zien welke beschikkingen er per object zijn. Dit wordt getoond aan de hand van 11 onderwerpen:

 1. wozObjectNummer
 2. waardepeildatum
 3. ingangsdatumWaarde
 4. toestandspeildatum
 5. soFiNummerStufWOZ2
 6. aanvullingSoFiNummerStufWOZ2
 7. statusBeschikking
 8. vastgesteldeWaarde
 9. beginRelatie
 10. eindRelatie
 11. verantwoordelijkeGemeente

Deze rapportage wordt geleverd in CSV-formaat.

Aanvragen in Mijn Kadaster

Deze rapportage laat van gevraagde gemeente zien welke subjecten er per object zijn. Dit wordt getoond aan de hand van 12 onderwerpen:

 1. soFiNummerStufWOZ2
 2. aanvullingSoFiNummerStufWOZ2
 3. soFiNummer
 4. aanvullingSoFiNummer
 5. inp.bsn
 6. anp.identificatie
 7. inn.nnpId
 8. ann.identificatie
 9. ves.vestigingsnummer
 10. entiteittype
 11. verantwoordelijkeGemeente
 12. datumEindeSynchronisatie

Deze rapportage wordt geleverd in CSV-formaat.

Aanvragen in Mijn Kadaster

Aanvragen en bekijken van rapportages

U kunt de rapportages aanvragen in Mijn Kadaster via het menu LV WOZ Productie en dan Rapportages. Een overzicht van de bestelde rapportages, inclusief de status, kunt u bekijken via het menu Raadplegen. 

Lees meer over de aanvraag en het inzien van de rapportages in het document Toelichting WOZ Rapportages

Tijdelijke actuele rapportages

De rapportages Actueel Objecten, Actueel Belangen Actief, Actueel Beschikkingen en Actueel Subjecten zijn tijdelijke rapportages. Deze rapportages zijn onvolledig en geven geen compleet beeld van de gegevens in de LV WOZ. Ze zijn beschikbaar gesteld na vragen van bronhouders over het vergelijken van de inhoud van de LV WOZ met de eigen administratie. 

Deze tijdelijke rapportages zijn tot 1 mei 2021 beschikbaar en in de tussentijd worden geen inhoudelijke wijzigingen meer doorgevoerd. Het is de bedoeling dat bronhouders voor deze informatie gebruik maken van het product WOZ Massale bevraging

Vraag en antwoord

Alle bronhouders zijn aangemeld voor het gebruik van rapportages. Als onduidelijk is wie er binnen uw organisatie geautoriseerd is voor de WOZ RapportageApp, verzoeken wij u contact op te nemen met de WOZ beheerder en/of de 1e beheerder van Mijn Kadaster binnen uw organisatie. Komt u er samen niet uit dan kunt u contact opnemen met de Klantservice WOZ.

Waterschappen die zich willen aanmelden, kunnen hiervoor contact opnemen via het contactformulier Klantenservice WOZ of telefoonnummer: 088 - 183 43 00.

Als er een wijziging wordt doorgevoerd in de LV WOZ, is deze meteen beschikbaar voor de rapportages. Als u een rapportage aanvraagt, heeft u altijd de laatste stand van zaken.

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice WOZ  op telefoonnummer 088 - 183 43 00. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.

Handige links

Documentatie functioneren LV WOZ

Op de website van de Waarderingskamer vindt u informatie over het functioneren van de LV WOZ.

Catalogus Basisregistratie WOZ

Bekijk de complete inhoud (pdf) van de Basisregistratie WOZ in de catalogus.