Terug naar vorige pagina

WOZ RapportageApp

Bronhouders en waterschappen kunnen in Mijn Kadaster gebruikmaken van 2 Tellingenrapportages. Hiermee houdt u controle op gegevens in de LV-WOZ.

 • De RapportageApp is alleen bedoeld voor bronhouders en waterschappen.
 • Houd er rekening mee dat u in het overzicht in Mijn Kadaster ook de aanvragen van collega’s ziet.

WOZ RapportageApp

gratis

U kunt kiezen uit 2 rapportages: 

 1. Verkorte Tellingenrapportage
 2. Complete Tellingenrapportage

Aanvragen in Mijn Kadaster

Meer informatie over de 2 rapportages. Welke gegevens bevatten de rapportages en in welk formaat worden de rapportages geleverd?

Deze rapportage bevat:

 • algemene informatie: Gemeentecode, Datum rapportage, Peildatum geldigheid WOZ-objecten en Waardepeildatum (WPD)
 • een sommatie van deze onderwerpen: Aantal objecten, Oppervlakte (grondoppervlakte), Oppervlakte (toegekend in kadastrale relatie), Aantal met BAGid in (ontleent aanduiding aan), Aantal met BAG-id in (is verbonden met), Aantal met pand-id in (heeft pand), Aantal met waarde voor de WPD en Waarde voor de WPD
 • in het overzicht wordt alleen informatie getoond over objecten met status 0 en einddatum leeg

Objecten met gebruikscode 80 worden niet getoond, deze horen niet in de LV-WOZ.

Deze rapportage wordt geleverd in pdf- en XLSX-formaat.

Aanvragen in Mijn Kadaster

Deze rapportage bevat:

 • algemene informatie van het aangevraagde product: Gemeentecode, Datum rapportage, Peildatum geldigheid WOZ-objecten en Waardepeildatum
 • een sommatie van deze onderwerpen: Aantal objecten, Oppervlakte (grondoppervlakte), Oppervlakte (toegekend in kadastrale relatie), Aantal met BAGid in (ontleent aanduiding aan), Aantal met BAG-id in (is verbonden met), Aantal met pand-id in (heeft pand), Aantal met waarde voor de WPD en Waarde voor de WPD
 • aantal actieve WOZ-objecten op de gekozen peildatum van het WOZ-object. Per status beschikking en op de ingangsdatum waarde 1 jaar na de gekozen waardepeildatum
 • een overzicht van de tijdigheid van beschikkingen en tijdigheid van uitspraken op bezwaar
 • een overzicht van de waardeontwikkeling
 • aantal BAG-objecten gekoppeld aan WOZ-objecten
 • aantal gekoppelde WOZ-objecten per sluimerend WOZ-object
 • aantal WOZ-objecten per waterschapscode

Objecten met gebruikscode 80 worden niet getoond, deze horen niet in de LV-WOZ.

Deze rapportage wordt geleverd in pdf- en XLSX-formaat.

Aanvragen in Mijn Kadaster

Aanvragen en bekijken van rapportages

U kunt de rapportages aanvragen in Mijn Kadaster via het menu LV-WOZ Productie en dan Rapportages. Een overzicht van de bestelde rapportages, inclusief de status, kunt u bekijken via het menu Raadplegen. 

Lees meer over de aanvraag en het inzien van de rapportages in het document Toelichting WOZ Rapportages

Vraag gedetailleerde informatie uit de LV-WOZ op met Massale bevraging

Hebt u behoefte aan een gedetailleerd overzicht van de registratie van uw gemeente in de LV-WOZ? Dan kunt u gebruikmaken van Massale bevraging. Deze dienst biedt onder andere flexibiliteit in de selectie van informatie die u opvraagt, historie van deze informatie, en het soort attributen. 

Lees meer op de pagina WOZ Massale bevraging

Vraag en antwoord

Alle bronhouders zijn aangemeld voor het gebruik van rapportages. Als onduidelijk is wie er binnen uw organisatie geautoriseerd is voor de WOZ RapportageApp, verzoeken wij u contact op te nemen met de WOZ beheerder en/of de 1e beheerder van Mijn Kadaster binnen uw organisatie. U vindt de gegevens van uw beheerder in het scherm Profielinstellingen. Dat opent u door rechtsboven in Mijn Kadaster op uw naam te klikken. Komt u er samen niet uit dan kunt u contact opnemen met de Klantservice WOZ.

Waterschappen die zich willen aanmelden, kunnen hiervoor contact opnemen via het contactformulier Klantenservice WOZ of telefoonnummer: 088 - 183 43 00.

Als er een wijziging wordt doorgevoerd in de LV-WOZ, is deze meteen beschikbaar voor de rapportages. Als u een rapportage aanvraagt, hebt u altijd de laatste stand van zaken.

Wij informeren u over releases, storingen en onderhoudswerkzaamheden van de landelijke voorziening WOZ op de de WOZ servicepagina.

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice WOZ op telefoonnummer 088 - 183 43 00. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.

Handige links