De WOZ API Bevragen is een rechtstreekse koppeling voor gemeentelijke WOZ processen op de LV-WOZ. U kunt hiermee actuele gegevens in de LV-WOZ bevragen. De WOZ API Bevragen is alleen voor gemeenten. Opgevraagde informatie mogen gemeenten gebruiken voor:

 • Heffen van belastingen
 • Uitvoeren van de Huisvestingswet 2014
 • Uitvoeren van de Wet goed verhuurderschap

Historie opvragen

Wilt u meer dan alleen actuele gegevens? Wij adviseren u om WOZ Individuele bevragingen te gebruiken. Ga dan naar de pagina WOZ Individuele bevragingen.

WOZ API Bevragen

gratis

U ontvangt het volgende:

 •  near realtime actuele data
 •  RESTful API die data uitlevert in JSON formaat
 •  Haal Centraal API

Vraag toegang aan

Beperkingen gebruik WOZ API Bevragen  

De WOZ API Bevragen heeft een paar beperkingen:

 • Alleen de actuele informatie van een WOZ-object is op te vragen. 
 • Het aantal bevragingen is maximaal 35 vragen per minuut en 10.000 bevragingen per dag.

Actief OIN en PKIO certificaat

Voor het gebruik van de WOZ API Bevragen is een actief Organisatie Identificatienummer (OIN) en PKIO-certificaat verplicht. Meer informatie over OIN en het PKIO-certificaat vindt u op PKIoverheid op de website van Logius.

Hebt u nog geen geldig OIN of een HRN (Handelsregisternummer)? Kijk dan op Digikoppeling op de website van Logius.

Technische documentatie WOZ API Bevragen

De technische documentatie voor de implementatie van de WOZ API Bevragen vindt u op de GitHub van VNG-Realisatie. Specifieke informatie over het ontwikkelen van een aansluiting vindt op Getting Started.

Ontwikkeld vanuit gebruikerswensen gemeenten

Gebruikerswensen van de gemeenten zijn het uitgangspunt van deze API. De WOZ API Bevragen is een Haal Centraal API. Deze is samen met VNG Realisatie ontwikkeld vanuit de Common Ground gedachte.

Vraag en antwoord

API staat voor Application Programming Interface. Met een API kan een computerprogramma communiceren met een ander programma of onderdelen ervan. Zo kunt u een database of programma bevragen. Vergelijk het met een digitale stekkerdoos die externe partijen toegang geeft tot interne gegevens. Past uw stekker niet, dan hebt u geen toegang. Wij maken voor u een API, oftewel een passende stekker, aan. 

Het programma Haal Centraal heeft API’s ontwikkeld waarmee gemeenten basisgegevens rechtstreeks bij de landelijke registraties kunnen bevragen. Het Kadaster biedt de volgende Haal Centraal API’s waarop gemeenten kunnen aansluiten:   

Lees meer over Haal Centraal op de website van VNG.

Ontwikkelt u een client applicatie en wilt u testen of de code correct is? Dan kunt u gebruikmaken van de testomgeving (ETO).

U vraagt toegang aan voor de WOZ API Bevragen met het WOZ aanvraagformulier

Met de WOZ API Bevragen kunnen bronhouders van de LV-WOZ gratis een beperkt aantal bevragingen doen voor het doel van heffen van belastingen binnen de gemeente. Het aantal bevragingen is hierin beperkt tot 10.000 per dag. Ook kunt u geen massale bevragingen met meerdere objecten doen.

De WOZ API Bevragen is ontwikkeld op basis van de gebruikerswensen van gemeenten. Dit is in lijn met het programma Haal Centraal.
Bij de ontwikkeling van de API zijn keuzes gemaakt die de implementatie voor gemeenten eenvoudiger maken. Zo hebben gemeenten alleen behoefte aan huidige gegevens.

Met WOZ Individuele Bevragingen kunt u ook de historie opvragen, inclusief alle gegevens die in de LV-WOZ bekend zijn. Bij de ontwikkeling van de WOZ Individuele Bevragingen is geen rekening gehouden met specifieke gebruikerswensen.

Ga voor meer informatie naar de pagina WOZ Individuele Bevragingen.

In de LV-WOZ wordt van alle objecten de historie bewaart. Met de API ontvangt u alleen de huidige, actuele gegevens.

Als een wijziging wordt doorgevoerd in de LV-WOZ, is deze meteen beschikbaar in de WOZ API Bevragen.

Het PKIO-certificaat maakt onderdeel uit van uw communicatie met diensten van de LV-WOZ.  Oorzaken voor het wijzigen van uw PKIO-certificaat zijn:

 • uw OIN wijzigt
 • uw PKIO-certificaat verloopt

Of er vervolgstappen nodig zijn, leest u hieronder.

Uw OIN wijzigt

Bij vraag en antwoord op deze pagina leest u ‘Wat u moet doen als uw OIN wijzigt’.

Uw PKIO-certificaat verloopt

Vraagt u een nieuw PKIO- certificaat aan omdat het oude verlopen is? Let er dan op dat voor de diensten Mutatieverwerking bronhouders, Individuele bevraging, Massale bevraging, WOZ Terugmeldingen en WOZ API Bevragen een PKIO-certificaat onder de root Staat der Nederlanden Private Root CA-G1 gebruikt moet worden. Naast uw OIN, controleren wij op dit kenmerk in het PKIO-certificaat op het moment dat u een bericht aanbiedt bij de LV-WOZ. 

Het PKIO-certificaat in uw CPA

Voor de diensten Mutatieverwerking bronhouders en Massale bevraging maakt uw PKIO-certificaat ook onderdeel uit van uw CPA. Uw CPA met het oude PKIO-certificaat hoeft niet altijd vervangen te worden.  Voor het systeem van de LV-WOZ hoeft het oude en het nieuwe PKIO-certificaat niet overeen te komen. Belangrijk is wel dat:

 • het OIN in het nieuwe PKIO-certificaat gelijk is aan die in het oude PKIO-certificaat
 • de einddatum van het CPA niet overschreden is
 • dezelfde CPA’s, met hetzelfde CPA-ID, actief zijn in uw systeem en het systeem van de LV-WOZ  

Bespreek met uw software- of Digikoppeling-leverancier of uw systeem met dezelfde instellingen om kan gaan. Moet uw CPA toch vervangen worden, dan leest u bij vraag en antwoord op deze pagina meer over dit proces.   

Het publieke deel van uw PKIO-certificaat

De LV-WOZ werkt niet met het publieke deel van uw PKIO-certificaat, deze hoeft u niet in te sturen.

Naast de LV-WOZ maken verschillende landelijke voorzieningen en diensten van het Kadaster gebruik van hetzelfde OIN. Denk aan de LV BAG, de BRK-PB en de diensten BRK Levering en GDS2 afgifteservice van het Kadaster.

Wij koppelen uw OIN aan uw klantnummer. Er kan maximaal 1 OIN aan 1 klantnummer worden gekoppeld dus het is niet mogelijk om uw oude OIN tijdelijk naast uw nieuwe OIN te laten bestaan. Daarnaast is het noodzakelijk dat alle landelijke voorzieningen en diensten op hetzelfde moment gebruik  maken van het nieuwe OIN. 

Neem tijdig contact op

Als uw OIN wijzigt, adviseren wij u ons hierover tijdig te infomeren. U kunt hiervoor gebruik maken van het contactformulier WOZ.

Vermeld in ieder geval:

 • uw klantnummer
 • uw oude OIN
 • uw nieuwe OIN
 • op welke datum u uw OIN wilt wijzigen

Voor de LV-WOZ zult u een nieuw CPA moeten aanleveren waarin het nieuwe PKIoverheid-certificaat met het nieuwe OIN is verwerkt. Meer informatie hierover vindt u bij de vraag 'Hoe kunt u een CPA aanvragen en laten inlezen bij de LV-WOZ?'

Wij informeren u over releases, storingen en onderhoudswerkzaamheden van de landelijke voorziening WOZ op de de WOZ servicepagina.

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice WOZ op telefoonnummer 088 - 183 43 00. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.

Handige link

Onderdeel van Haal Centraal

Het programma Haal Centraal heeft API’s ontwikkeld, waarmee gemeenten basisgegevens rechtstreeks bij landelijke registraties (BAG, BRK en WOZ) kunnen bevragen. Alle gemeenten kunnen op deze API's aansluiten.