Terug naar vorige pagina

WOZ Terugmeldingen

Met de webservice WOZ Terugmeldingen kunt u als afnemer van informatie uit de Landelijke Voorziening WOZ (LV-WOZ), de bronhouder inlichten als u vermoedt dat er foutieve informatie staat. WOZ Terugmeldingen faciliteert een moeiteloze afhandeling van uw meldingen.

De dienst WOZ Terugmeldingen wordt beschikbaar gesteld voor onze primaire, secundaire en tertiaire gebruikers. Welke partijen binnen deze groepen vallen, leest u op de pagina WOZ voor afnemers.

WOZ Terugmeldingen

gratis

Met WOZ Terugmeldingen helpt u op eenduidige manier de kwaliteit van de LV-WOZ te verbeteren. U kunt: 

  • via de webservice terugmeldingen doen
  • terugmeldingen sneller in behandeling te nemen
  • eenvoudig status en details van de meldingen opvragen

Kies uw rol, de omgeving waarop u wilt werken en vervolgens WOZ Terugmeldingen.

Aanmelden

Vereisten aansluiting webservice WOZ Terugmeldingen

Voor het gebruik van WOZ Terugmeldingen is een actief Organisatie Identificatienummer (OIN) en PKIoverheid-certificaat verplicht. Meer informatie over OIN en het PKIoverheid-certificaat vindt u op PKIoverheid op de website van Logius.

Hebt u nog geen geldig OIN (of een HRN)? Kijk dan op de pagina Digikoppeling op Logius.nl.

Documentatie over WOZ Terugmeldingen

Voor meer informatie kunt u de Koppelvlakspecificatie downloaden via de website van Logius. Daarnaast wordt voor communicatie tussen de verschillende partijen de Koppelvlakspecificatie Digikoppeling WUS 3.0 toegepast, zie hiervoor de Koppelvlakspecificatie Digimelding.

Vraag en antwoord

Ja, u vindt meerdere voorbeeldberichten op de pagina Productbeschrijving LV-WOZ Terugmeldingen.

WOZ Terugmeldingen biedt de afnemers van de LV-WOZ de mogelijkheid om bronhouders op de hoogte te stellen van een vermoeden van verkeerde informatie in de LV-WOZ.

De gegevensuitwisseling is met de Digikoppeling-standaard WUS. Om dit te kunnen gebruiken, moet u een PKIoverheid-certificaat onder de root Staat der Nederlanden Private Root CA-G1 bezitten met een geldig OIN.  

De berichten die gebruikt kunnen worden zijn gespecificeerd in de Digimelding Koppelvlakspecificatie (DMKS) van Logius.

Meer informatie over de het Koppelvlak Digimelding kunt u vinden op de website van Logius.
(Download de specificatie op de website van Logius.)

Wanneer een afnemer van de LV-WOZ gerede twijfel heeft over de juistheid van een authentiek gegeven uit de LV-WOZ dan dient dit terug gemeld te worden aan de betreffende bronhouder. Zo staat dit in de Wet WOZ Artikel 37F, lid 1 op wetten.overheid.nl. Hier moet de dienst WOZ Terugmeldingen voor gebruikt worden. Deze dienst is beschikbaar voor afnemers. U leest meer op de pagina WOZ voor afnemers.

Wij informeren u over releases, storingen en onderhoudswerkzaamheden van de landelijke voorziening WOZ op de de WOZ servicepagina.

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice WOZ op telefoonnummer 088 - 183 43 00. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.