KLIC wetgeving

Via KLIC verstrekt het Kadaster informatie over de ligging van kabels en leidingen. Het doel van KLIC is het voorkomen van graafschade.

Tags:
KLIC Zakelijk documentatie netbeheerders
Soort document
wetgeving
Auteur(s)
Het Kadaster
Datum
3-7-2020
Toegankelijkheid

Ja

3-7-2020

De Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (WIBON) vervangt de in 2008 ingevoerde WION. De wet is sinds 31 maart 2018 van kracht. Doel van de WIBON is gevaar of economische schade door beschadiging van ondergrondse kabels of leidingen (zoals bijvoorbeeld: water-, elektriciteit-, gas- en telecomleidingen) te voorkomen.

De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur, onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, ziet toe op de handhaving van de wet.

Richtlijn kostenreductie breedband

In de WIBON staan dezelfde regels als in de WION. Daarnaast staan in de wet maatregelen uit de Richtlijn kostenreductie breedband. Deze maatregelen moeten de kosten voor de aanleg van snelle telecommunicatienetwerken verminderen.

Om dit te realiseren:

  • krijgen telecomaanbieders het recht om fysieke infrastructuur te gebruiken van andere netbeheerders
  • kunnen telecomaanbieders vragen of de uitvoering van (door de overheid gefinancierde) civiele werken gecoördineerd kan worden
  • kunnen telecomaanbieders informatie opvragen bij andere netbeheerders over bestaande fysieke infrastructuur

Telecomaanbieders kunnen bij het indienen van een breedbandverzoek aangeven dat zij informatie willen ter voorbereiding van:

  • medegebruik fysieke infrastructuur
  • coördinatie civiele werken