Lokale betrokkenheid eigenaar kans bij aanpak centrum

Ruim 70% van de eigenaren van vastgoed in centrumgebieden woont binnen een straal van 15 km. Dat blijkt uit onderzoek van het Kadaster naar de vestigingsplaats van eigenaren in 34 centrumgebieden. Dit wijst op een grote lokale betrokkenheid van deze eigenaren. En dat biedt kansen voor het verbeteren van het centrumgebied. 

Toenemende leegstand in winkelgebieden

Centrumgebieden hebben al langer te maken met veel winkelleegstand. Maar met het einde van de corona-ondersteuning voor ondernemers neemt de leegstand mogelijk nog meer toe. Het kleiner maken van het winkelgebied en winkels omvormen naar woningen is daarom een opgave voor veel gemeenten. 

Eigenaren gezamenlijk in beweging zetten

Grote landelijke vastgoedpartijen en buitenlandse investeerders vormen een hele kleine minderheid van de eigenaren in het centrum. De meeste eigenaren zijn natuurlijke personen en dus makkelijk en snel aanspreekbaar. Wel is er veel versnippering van eigendom in de centrumgebieden. Daarom is het belangrijk dat eigenaren gezamenlijk in beweging worden gezet. Pand voor pand aanpakken duurt te lang.

Begrip, vertrouwen en gelijkwaardigheid door onafhankelijk begeleider

Verandering van centrumgebieden vraagt om samenwerking tussen gemeente, winkeliers en vastgoedeigenaren. Ieder vanuit hun eigen rol. Samen kijken wat nodig is voor de uitvoering versnelt de verandering en brengt een toekomstbestendig centrum dichterbij. Een onafhankelijk begeleider kan daarbij helpen, en zorgen voor onderling begrip, vertrouwen en gelijkwaardigheid. Het Kadaster heeft geen belang in het proces en kan daarom die rol op zich nemen.

Praktijkvoorbeeld: toekomstbestendig centrum Hillegersberg

Wij helpen de gemeente Rotterdam bijvoorbeeld met het toekomstbestendig maken van het centrumgebied in Hillegersberg. In korte tijd is er veel beweging gekomen bij de vastgoedeigenaren. Het winkelgebied wordt kleiner. Winkels buiten het nieuwe centrumgebied worden veranderd in woningen of krijgen andere functies. Alle belanghebbenden zijn betrokken en het is vooral de lokale eigenaar die het voortouw neemt.

Meer weten?