Verklaring van niet-voltooiing schip

Een onmisbaar document voor de aanvraag van een hypotheek voor een schip in aanbouw

In aanbouw bij een werf in Nederland

Wilt u een hypotheek aanvragen voor een schip in aanbouw? Hiervoor hebt u een verklaring van niet-voltooiing nodig. Een Verklaring van niet-voltooiing schip bewijst dat uw boot of schip nog in aanbouw is bij een scheepswerf in Nederland.

Information:

U kunt de verklaring alleen aanvragen als een schip ingeschreven staat in de openbare registers van het Kadaster.

Verklaring van niet-voltooiing schip 49,-

U ontvangt de volgende informatie: 

  •  de naam van het schip
  •  de plaats van het brandmerk
  •  een aantekening of het brandmerk definitief of voorlopig is aangebracht
  •  een aantekening dat het schip nog niet afgebouwd is

Nu Verklaring van niet-voltooiing schip aanvragen

Controle of schip in aanbouw is

Voordat wij een Verklaring van niet-voltooiing schip afgeven, bezoekt een inspecteur scheepsregistratie de werf waar het schip in aanbouw is. Daar wordt de status van het schip gecontroleerd.

Gewaarmerkt document

Een gewaarmerkt document is een officieel document, ondertekend door de bewaarder van het Kadaster en de openbare registers.

Vraag en antwoord