Invloed van energielabel op huizenprijs: 4 conclusies

Wat is op dit moment de invloed van energielabels op de huizenprijzen? En spelen er naast het energielabel nog andere zaken mee die van invloed zijn, zoals vloeroppervlakte, woningtype en locatie? Het Kadaster deed er onderzoek naar.

Lees verder voor de 4 belangrijkste conclusies uit dit onderzoek. Of download het volledige rapport.

Download het rapport

 

Luchtfoto van een woonwijk met plaatjes van verschillende energielabels zwevend over de huizen.

1. Steeds meer woningen met een goed energielabel (A, B en C) verkocht

In het 1e kwartaal van 2020 werden ruim 8.500 woningen met een energielabel A verkocht. In het 2e kwartaal van 2023 is dat opgelopen tot 10.400. Woningen met een energielabel F en G werden juist minder verkocht: 5.700 in het eerste kwartaal van 2020 tegenover 4.000 in het 2e kwartaal van 2023. We zien overigens ook steeds meer goede energielabels en steeds minder slechte energielabels in de particuliere woningvoorraad. Het aanbod van woningen met een slecht energielabel neemt dus ook af.

2. Hoe beter het energielabel, hoe hoger de gemiddelde prijs van een woning

In het 2e kwartaal van 2023 zien we een duidelijk patroon: hoe beter het energielabel, hoe hoger de gemiddeld prijs waarvoor een woning verkocht wordt. Woningen met een slecht energielabel dalen ook nog eens het sterkst in prijs. 

Het verschil tussen een woning met energielabel A en G is tussen het 1e kwartaal 2020 en het 2e kwartaal van 2023 van € 60.000 opgelopen naar maar liefst € 140.000. Gemiddeld wordt er op dit moment flink meer betaald voor woningen met een goed energielabel.

Tussen het 4e kwartaal van 2022 en de 1e 2 kwartalen van 2023 zijn de prijzen van woningen gedaald. Het maakt hierbij niet uit of de woning een goed of slecht energielabel heeft. Van woningen met energielabel F en G daalt de prijs het meest. De prijsontwikkeling blijft ten opzichte van de landelijke cijfers in deze kwartalen ongeveer 6% achter.

3. Woningen met een slecht energielabel in de grote steden het meest gevoelig voor prijsdaling

Hierbij gaat het vooral om grote appartementen. Opvallend is de sterke prijsdaling van appartementen groter dan 80 m2. Met name als ze energielabel F of G hebben. De prijzen dalen in de G4 (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) en de G40 (de veertig grootste gemeenten in Nederland) sterker dan in de overige gemeenten. Verder valt op dat grondgebonden woningen met een vloeroppervlakte tussen de 110 en 170  minder gevoelig zijn voor prijsverandering. Hierbij maakt de locatie niet uit. 

4. Prijzen kleine appartementen eerst gestegen, nu gedaald

In het 1e, 3e en 4e kwartaal van 2021 stegen de prijzen van appartementen aanzienlijk. Deze ontwikkeling was het sterkst voor appartementen tot 80 m2 met een energielabel F of G. De prijsontwikkeling ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder lag telkens tussen de 20% en 25%. De prijsdaling is bij deze woningen de laatste drie kwartalen daarentegen ook het grootst. Kleine appartementen met een energielabel A of B zijn juist minder gevoelig voor prijsverandering.

Meer informatie