Terug naar vorige pagina

Provincie Overijssel krijgt zicht op energiezuinigheid woningen

Energielabels in beeld

45% van de particuliere woningvoorraad beschikt in 2020 over minimaal energielabel B . En in 2030 moet 90% energielabel B hebben. Dat zijn de duurzaamheidsdoelstellingen van de provincie Overijssel. Maar eerst wil de provincie weten: hoe staan we er eigenlijk voor?

Nulmeting geregistreerde energielabels

“De vraag die ik in eerste instantie had betrof een combinatie van inzicht in energielabels, en de kadastrale registratie van woningtypen en eigendomssituatie”, aldus Freek Kranen, projectleider Verduurzaming Koopwoningen bij de Provincie Overijssel.

Meer inzicht in woningvoorraad

“Het onderzoek van het Kadaster gaf inzicht in de duurzaamheid van de particuliere woningvoorraad in Overijssel. Deze informatie is de basis geweest voor nadere afspraken tussen de provincie en gemeenten over verduurzaming van de bestaande particuliere woningvoorraad.”

Energiezuinigheid: nog 1 of meer labelsprongen nodig

Uit het onderzoek blijkt dat ongeveer 12.000 woningen een geregistreerd energielabel hebben. Dat is 3,9% van de totale particuliere voorraad.

Wanneer we de geregistreerde energielabels doorrekenen naar het niet-geregistreerde deel, dan beschikken momenteel 91.483 woningen binnen de provincie over een berekend energielabel B of beter. Dat is 29,6% van de huidige woningvoorraad. Dat betekent dat er bij 15,4% van de woningen de komende jaren nog 1 of meer labelsprongen moeten plaatsvinden. Dat zijn 47.495 woningen.

"Woningvoorraad moet van ver komen"

In 2030 zullen, uitgaande van de huidige omvang van de woningvoorraad, nog eens 138.978 woningen verduurzaamd moeten worden. Kranen: “De woningvoorraad moet van ver komen om aan de klimaatdoelen te voldoen.” Dat is ook terug te zien in een 3D-model van de stad Zwolle, dat laat zien dat slechts een heel klein deel van de woningen nu al voldoet aan de doelstellingen.

Dit 3D-model laat de stad Zwolle zien. Kunt u de afbeelding niet bekijken, maar wilt u graag meer informatie? Bel dan onze klantenservice op 088-183 47 00 en kies optie 2.

Provincie kan gemeenten nu beter ondersteunen

Het bouwjaar van de woning blijkt bepalender dan het woningtype: woningen gebouwd in 2000 of later beschikken bijna allemaal over een energielabel B of hoger. Bij woningen gebouwd tussen 1975 en 1999 zien we dat er voornamelijk energielabels B en C worden geregistreerd. De energieprestaties van woningen voor 1975 lopen erg uiteen. Met deze informatie kan de provincie verschillende maatregelen nemen om deze woningmarktsegmenten te verduurzamen. Zo kan de provincie gemeenten faciliteren. En die gemeenten kunnen vervolgens per wijk bekijken welke acties nodig zijn.

Vraag een gratis verkennend gesprek aan

Wij vertellen u graag meer.