Waterbedrijf Groningen vindt beste tracé nieuwe waterleiding

Tracé kiezen met de minste impact op de omgeving

Nieuwe waterleidingen zijn nodig in Noordoost-Groningen. Maar welk tracé tussen Groningen en de Eemshaven heeft de minste impact op de omgeving? Het Kadaster bood uitkomst bij het kiezen van het beste tracé.

Nieuwe waterleidingen noodzakelijk

Door de groei van de economie is de vraag naar water in Noordoost-Groningen toegenomen. Het Waterbedrijf Groningen wil nieuwe waterleidingen aanleggen, en daarbij het beste tracé kiezen.

Zo weinig mogelijk leidingen door akkerbouwgrond

De agrariërs in het betrokken gebied waren belangrijk in het beslissingsproces. Het is namelijk onvermijdelijk om de leidingen van ongeveer 60 centimeter doorsnee aan te leggen in landbouwgrond. De vraag was dus zo weinig mogelijk leidingen door akkerbouwgrond te leggen. En daarbij wat de kosten zijn voor de grond die wel aangekocht moet worden.

Alternatieven vergelijken

Op advies van de land- en tuinbouworganisatie (LTO) werd het Kadaster ingeschakeld voor hulp bij de juist keuze. Dit om de verschillende alternatieven vergelijken op basis van onafhankelijke data. En wordt de impact van ieder tracé op de omgeving inzichtelijk.

Snel schakelen in interactief proces

Dit project vroeg om maatwerk; er was regelmatig overleg tussen de beide partijen. Maarten van der Wal, projectleider Waterbedrijf Groningen: “De samenwerking ging goed, er werd snel geschakeld en de oplevering was op tijd.” Henk Kabel, assistent-projectleider Kadaster: “Het leuke was dat het een interactief proces was; we hebben steeds gecheckt of het nog goed ging en samen hebben we een mooi product opgeleverd.”

Gemakkelijk impact alternatieven vergelijken

Het uiteindelijke resultaat is een analyse van de impact van alternatieve tracés op de omgeving. John Botter ontwierp een tool om tracés te plannen voor het Kadaster: “Voordeel is dat je snel nieuwe alternatieven kunt vergelijken: je verlegt eenvoudig een tracé en er komen andere kerngetallen uit.”

7 mogelijke tracés, 1 voorkeurstracé

Binnen een maand waren 7 tracés geanalyseerd. Hieruit kwam 1 voorkeurstracé met de minste leidinglengte door akkerbouwland. Na oplevering van deze analyse vroeg het Waterbedrijf het Kadaster om inzicht in de grondprijzen in het gebied. Van der Wal: “Met de Tracéplanner hebben we op objectieve manier de verschillende tracés bekeken en konden we een zorgvuldige afweging van de alternatieven weergeven.”

Uiteindelijke keuze

De keuze voor het uiteindelijke tracé ligt in handen van de overheden en betrokken grondeigenaren en gebruikers. Dit gebeurt door informatieavonden en individuele gesprekken met grondeigenaren. Wanneer zij akkoord zijn, kan de aanleg beginnen.

Wat kan Kadaster bieden bij plannen tracés?

Het Kadaster kan helpen nieuwe tracés voor fietspaden, wandelpaden, spoorwegen, nieuwe wegen en leidingen te plannen. Open data en data van het Kadaster kunnen over het tracé heen worden gelegd. Denk aan bodemsoort, grondeigendom, kadastrale informatie en infrastructuur. Afhankelijk van wat u wilt kunnen andere elementen en data worden toegevoegd.

Vraag een gratis verkennend gesprek aan

Wij vertellen u graag meer.