Gebruikershandleiding BGT Controleservice

De BGT Controleservice is een ICT-component die BGT/IMGeo gegevensverzamelingen controleert op basis van de eisen die gesteld worden in de gegevenscatalogi BGT en IMGeo en verwerkingseisen die gesteld worden door de Landelijke Voorziening BGT.

Dit document beschrijft de eisen die gesteld worden aan de aangeleverde bestanden in hoofdstuk 2. Vervolgens worden in hoofdstuk 3 globaal de uit te voeren controles uitgelegd. Tenslotte worden in hoofdstuk 4 de details met betrekking tot de uitvoering behandeld. In het document Toelichting controles LV-BGT worden alle controles genoemd met een verwijzing naar een foutmelding die de BGT Controleservice genereert.

Download pdf
Tags:
Zakelijk documentatie overheid developers BGT
Soort document
Technische documentatie
Auteur(s)
het Kadaster
Datum
30 mei 2024
Toegankelijkheid

pdf, ja

Kunt u het pdf-bestand niet bekijken? Neem dan contact op met de klantenservice BGT:

  • Versie 2.0 - 30 mei 2024
  • Versie 1.6 - 27 december 2021
  • Versie 1.5 - 20 januari 2021
  • Versie 1.4 - 08 maart 2019