Aanvragen teboekstelling schip

Uw schip registreren

Registreer een schip door de formulieren Aanvraag teboekstelling schip en Verzoek tot branding en/of aanbrengen microdots in te vullen. In de toelichtingen bij de formulieren vindt u meer informatie over het invullen ervan.

Formulier en toelichting

Registratie in binnenvaartcategorie

Bij een registratie in de binnenvaartcategorie vragen wij u het formulier Berekening waterverplaatsing mee te zenden:

Zeeregistratie

Als u een zeeregistratie wenst, omdat u met een zeebrief op open zee gaat varen met uw schip, kunt u gebruikmaken van de volgende formulieren. Afhankelijk van de lengte van uw schip maakt u een keuze:

Bij iedere aanvraag meesturen

Wij vragen wij bij iedere aanvraag voor een teboekstelling schip mee te sturen: 

  • eigendomsbewijs. Dit is de koopovereenkomst inclusief een betalingsbewijs of de originele bijlbrief. 
  • gewaarmerkte kopie van uw paspoort of identiteitskaart
  • bij een niet-natuurlijk rechtspersoon, een gewaarmerkt uittreksel uit het Handelsregister

Verzending formulieren

De volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulieren kunt u per post opsturen naar: 

Scheepsregistratie
Postbus 8718
3009 AS Rotterdam

Het is ook mogelijk het formulier aan de balie in te leveren. Het bezoekadres is:

Kantorencomplex De Lotus
George Hintzenweg 77
3068 AX Rotterdam

Download formulier Aanvraag teboekstelling schip (doc)
Tags:
Schepen eigendom documentatie scheepvaart Zakelijk
Soort document
Documentatie en Word-document
Auteur(s)
Het Kadaster
Datum
februari 2020
Toegankelijkheid

Word-document, nee

Kunt u het Word-document niet bekijken? Neem dan contact op met de klantenservice Schepen en luchtvaartuigen

Versie 7.0.02.2020 - februari 2020

Bewijsstukken

U kunt 2 bewijsstukken bij ons bestellen.