BAG kwaliteitszorg

U kunt helpen de BAG zo actueel, volledig en juist mogelijk te houden

Hoe werkt het?

Een van de belangrijkste veranderingen bij de overgang naar de gewijzigde BAG wet- en regelgeving per 1 juli 2018 is de inrichting van een nieuw kwaliteitsregime. Hierbij wordt benadrukt dat bronhouders de verantwoordelijkheid hebben om de kwaliteit van de BAG-registratie te garanderen conform de eisen in wet- en regelgeving. Ter ondersteuning stellen we centraal instrumenten beschikbaar. Dit gebeurt bijvoorbeeld door middel van het Kadaster Kwaliteitsdashboard BAG. Het Kadaster is verantwoordelijk voor het kwaliteitsmanagement BAG. Dit management kijkt mee met de bronhouders en kan in actie komen zodra de datakwaliteit van de BAG structureel onder druk staat. 

4 stappen van kwaliteitsborging

Het systeem van kwaliteitsborging van de BAG bestaat uit 4 stappen:
1.    interne kwaliteitszorg door de bronhouder
2.    informatievergaring door bronhouders, afnemers, het ministerie van BZK en Kadaster
3.    kwaliteitsmanagement door het Kadaster
4.    toezicht (en handhaving) door de toezichthouder ministerie van BZK

De 4 stappen van de kwaliteitsborging van de BAG zijn opgenomen in het Kwaliteitskader BAG. Deze vindt u op de website van Geobasisregistraties.nl.

Kwaliteitsdashboards

BAG Kwaliteitsdashboards helpen de kwaliteit van de gegevens in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen nog verder te verbeteren. De gegevens van de Kwaliteitsboards komen uit de controle die het Kadaster maandelijks uitvoert bij de Landelijke Voorziening BAG. Fouten en signalen die tijdens deze controle worden geconstateerd, worden inzichtelijk gemaakt in de BAG Kwaliteitsdashboards voor afnemers en bronhouders. 

Kwaliteitsdashboard voor afnemers

Het BAG Kwaliteitsdashboard voor afnemers geeft inzicht in fouten en andere opvallende signalen. U kunt per thema een selectie maken. Kunt u een bepaald object of adres niet vinden? Dit betekent dat van dit adres of object bij ons geen fouten of andere opvallende signalen bekend zijn. 

Naar BAG Kwaliteitsdashboard afnemers

Kwaliteitsdashboard voor bronhouders

Het BAG Kwaliteitsdashboard voor bronhouders geeft per gemeente inzicht in de kwaliteit van de gegevens van de BAG. Toegang tot het Kwaliteitsdashboard gaat via Mijn Kadaster. Hoe het kwaliteitsdashboard werkt en hoe de gegevens van de rapportages tot stand komen, leest u in de Praktijkhandleiding op Github.

Naar Mijn Kadaster

Terugmelden

Gegevens in de BAG zijn van hoge kwaliteit. Toch is het mogelijk dat een geregistreerd gegeven niet overeenkomt met de werkelijkheid. Is er volgens u sprake van een fout of onvolledigheid? Dan bent u als bestuursorgaan verplicht een terugmelding te doen. Maar ook private organisaties en particulieren kunnen mogelijke fouten in de registratie doorgeven. Het melden van mogelijke fouten draagt bij aan een nóg hogere kwaliteit van de BAG-registratie.  Meer informatie staat op de pagina Fout in BAG melden.

Vraag en antwoord

  • De kwaliteit moet gewaarborgd worden binnen de organisatie van de bronhouder.
  • Het Kadaster monitort de kwaliteit op basis van de data in de LV BAG en toont de resultaten in het Kwaliteitsdashboard voor bronhouders en afnemers.
  • Het Kadaster heeft kwaliteitsmanagers die op basis van gegevens van de LV BAG, het kwaliteitsdashboard en signalen van afnemers de bronhouders helpen bij het hoog houden van de kwaliteit. Dit gebeurt aan de hand van intervisiebijeenkomsten of individuele bezoeken. De kwaliteitsmanagers hebben de mogelijkheid om te rapporteren aan het BAG BAO, VNG of het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat als zij dit nodig vinden. 
  • Landelijk toezicht. Op basis van stap 2 en 3 en de zelf-evaluatie kan risicogericht toezicht plaatsvinden door het ministerie van BZK.

Uw tips en opmerkingen over de werking van het BAG Kwaliteitsdashboard voor bronhouders helpen ons het verder te verbeteren. Ook suggesties voor aanvullende rapportages zijn zeer welkom. 

U kunt hiervoor contact opnemen met onze klantenservice BAG op telefoonnummer 088 - 183 34 00. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.

Voor uw tips of opmerkingen over het BAG Kwaliteitsdashboard voor afnemers kunt u ook gebruik maken van ons feedbackformulier

Handige links

Extra dashboards kwaliteitsmanagement BAG

Extra dashboards voor korter lopende activiteiten. Primair bedoeld voor BAG bronhouders, maar openbaar te raadplegen.

Kwaliteitsdashboard bronhouders in Praktijkhandleiding BAG

Hoe werkt het BAG kwaliteitsdashboard voor bronhouders? En hoe komen de gegevens van rapportages tot stand?

Kwaliteitszorg, Toezicht en Handhaving - pagina BZK

Pagina van het ministerie van Binnenlandse Zaken over het kwaliteitsregime van de diverse geobasisregistraties.