BAG catalogus

In de BAG catalogus wordt beschreven hoe objectgerichte informatie over adressen en gebouwen moet worden vastgelegd om landelijke uitwisseling van deze informatie mogelijk te maken. De officiële publicatie van de catalogus BAG vindt u op de website Geobasisregistraties.

Bekijk op website Geobasisregistraties
Tags: Zakelijk documentatie BAG gemeenten
Soort document
Catalogus
Auteur(s)
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Datum
1 juli 2018
Toegankelijkheid

externe pagina op  geobasisregistraties.nl, ja 

  • 1.0 (1 juli 2018)
  • inclusief een overzicht met voorgestelde wijzigingen voor de 1.1-versie

Catalogus ook op webpagina's Github

De catalogus wordt ook ontsloten via de webpagina's van Github. Het voordeel hiervan voor u is een gedetailleerd versiebeheer op alle teksten en afbeeldingen en van een website die de BAG-experts van Kadaster zelf kunnen beheren. Als uw firewall de toegang tot Github blokkeert, kunt u contact opnemen met uw eigen IT-afdeling om het specifieke domein imbag.github.io alsnog op te stellen. Dit document is in beheer bij het Kadaster en alleen bestemd voor informatieverstrekking rondom het Informatiemodel BAG. U kunt hierbij zonodig verwijzen naar deze tekst.

Naar webpagina's met BAG catalogus van Github.