In depot geven tekeningen bij vaststellen complexaanduiding

U kunt een digitaal of papieren verzoek tot vaststelling complexaanduiding en in depotname doen met het online formulier Verzoek vaststelling complexaanduiding en in depotname.

Dit verzoek tot vaststelling of handhaving complexaanduiding kunt u doen voor de aanvraag van een splitsing, een ondersplitsing, een wijziging of een rectificatie van een splitsing in appartementsrechten.

Tags:
BRK notariaat Zakelijk documentatie
Soort document
instructie
Auteur(s)
Kadaster
Datum
24 mei 2020
Toegankelijkheid

content, ja

24 mei 2020

Digitale bijlagen

Bij een digitale bijlage dient u minstens 1 week voorafgaand aan de inschrijving van het bijbehorende stuk via Web-ELAN het formulier in, samen met 1 digitaal exemplaar van de bijlage. Ook wanneer de tekening bestaat uit meerdere bladen, levert u het geheel in 1 bestand aan.

U ontvangt vervolgens van het Kadaster via e-mail een digitaal getekend Bewijs van ontvangst en na in depotname een Bewijs van in depotname met daarop het depotnummer.

Papieren bijlagen

Bij papieren bijlagen dient u tenminste 2 weken voorafgaand aan de inschrijving van het bijbehorende stuk op papier het formulier Verzoek vaststelling complexaanduiding en in depotname in, samen met 1 exemplaar van de bijlage(n).

Het formulier en de bijlage(n) stuurt u naar: 

Depotteam Kadaster
Postbus 9046
7300 GH Apeldoorn

Het kadaster zorgt ervoor dat deze analoge tekening(en) worden omgezet in een goed raadpleegbaar digitaal bestand. Daarvoor brengen wij wel het geldende tarief van 125,- in rekening (conform artikel 9 Tarievenregeling Kadaster).

We sturen u het papieren stuk terug, samen met het depotnummer en het bewijs van in depotname. Als extra service ontvangt u op uw e-mailadres dit bewijs van in depotname ook als pdf.

In depot geven

Als u het bijbehorende stuk ter inschrijving aanbiedt, hoeft u het in depot gegeven stuk niet meer mee te leveren. Het depotnummer in de akte vermelden en een digitale koppeling leggen met het depotstuk is voldoende.