Overzicht van al het nieuws op het zakelijke deel van deze website.

Nieuws item: Opnieuw grote prijsstijging koopwoningen

Bestaande koopwoningen waren in april 11,5% duurder dan een jaar eerder. Dat is de grootste prijsstijging na mei 2001.

Lees artikel

Nieuws item: KLIC-melding vanaf 1 juli verlaagd naar € 13,50

Vanaf 1 juli 2021 betaalt u € 13,50 per KLIC-melding. Dit is een verlaging van € 1,50 ten opzichte van het huidige tarief (€ 15,-). 

Lees artikel

Nieuws item: Prijzen appartementen stijgen buitengewoon

Sinds het 3e kwartaal van 2013 zijn de prijzen van appartementen met 90% gestegen. Deze stijging is veel groter dan bij andere woningtypen.

Lees artikel

Nieuws item: Wijkpaspoort Warmtetransitie in trek bij gemeenten

Steeds meer gemeenten gebruiken de buurtinformatie om zicht te krijgen op alternatieve vormen van warmtevoorziening. De VNG en de gemeente Katwijk delen hun ervaringen.

Lees artikel

Nieuws item: BAG 2.0 Digilevering beschikbaar

Vanaf nu is BAG 2.0 Digilevering beschikbaar. Stap voor 1 oktober over op 2.0. 

Lees artikel

Nieuws item: Inschrijvingsberichten papieren stukken voortaan per mail

Vanaf 19 mei sturen wij geen inschrijvingsberichten per fax meer voor analoog ontvangen stukken. De aanbieder krijgt bericht per e-mail.

Lees artikel

Nieuws item: Gemeentelijke Publiekrechtelijke Beperkingen met BRK Levering op later tijdstip geleverd

Gemeentelijke publiekrechtelijke beperkingen op later tijdstip geleverd in BRK Levering 1.0. Eerst onderzoek kwaliteitsverbetering.

Lees artikel

Nieuws item: Onderzoek EW en het Kadaster: nieuwbouw neemt spanning op huizenmarkt nog niet weg

Nieuwbouwprojecten hadden afgelopen jaar geen invloed op de huizenprijzen. Dat blijkt uit analyse van EW en het Kadaster, die ook dit jaar de vierkantemeterprijzen in alle 3.177 wijken in kaart brachten.

Lees artikel

Nieuws item: What’s in a name?

Op topografische kaarten staan aardrijkskundige namen. Maar wie bepaalt eigenlijk de schrijfwijze? En wat is de rol van het Kadaster? 

Lees artikel

Nieuws item: Kwaliteitsmeting: Samenhang basisregistraties hoog

De samenhang tussen de basisregistraties zoals onder andere de BAG, BGT en BRK is hoog. Dat is net als vorig jaar de uitkomst van de jaarlijkse kwaliteitsmeting door het CBS.

Lees artikel