Terug naar vorige pagina

Splitsing t.b.v. grenscorrectie

Gebruikt u een stuk grond, grenzend aan uw perceel, terwijl dat niet formeel is vastgelegd? Als de eigenaar het hiermee eens is, kunt u de gebruiksgrens van die grond laten vastleggen. Dat kan door Splitsing t.b.v. grenscorrectie. U moet daarna naar de notaris om de eigendomsoverdracht vast te laten leggen. 

Een Splitsing t.b.v. grenscorrectie kan alleen als u voldoet aan alle voorwaarden:

 • de bestaande kadastrale grens moet gecorrigeerd worden, omdat deze afwijkt van de gebruiksgrens.
 • de grond wordt al zichtbaar gebruikt.
 • u en de eigenaar van de grond zijn akkoord met het gebruik.
 • het stuk grond dat overgedragen wordt, is niet groter dan 100 m2.

Blijkt na de meting dat u niet aan deze voorwaarden voldoet, dan brengen wij het tarief voor het product Splitsen van percelen in rekening. Dit tarief is € 475,- per nieuw gevormd perceel. 

Splitsing t.b.v. grenscorrectie

€ 176,-

U ontvangt de volgende informatie: 

 • een bevestiging dat er een nieuw perceel is ontstaan
 • een nieuwe Kadastrale kaart met de nieuwe kadastrale situatie

Splitsing t.b.v. grenscorrectie aanvragen

Of bekijk onze andere bestelmogelijkheid:

Wilt u voor 50 percelen of meer een splitsing aanvragen? Dan kunt u te Splitsing t.b.v. grenscorrectie niet online bestellen. U kunt wel een offerte aanvragen.

Naar formulier aanvragen offerte

Verschil tussen een kadastrale grens en een gebruiksgrens

Het Kadaster legt grenzen vast. Deze vastgelegde grenzen noemen we kadastrale grenzen. De grens die wordt ‘gebruikt’ noemen we de gebruiksgrens. Het kan voorkomen dat de grens op de grond die gebruikt wordt, niet de juridisch vastgelegde grens is. Meer hierover leest u op de pagina Kadastrale grens en gebruiksgrens.

Verschil tussen Splitsing t.b.v. grenscorrectie en Splitsen van percelen

Splitsing t.b.v. grenscorrectie kunt u bestellen als het gaat om een perceel dat kleiner is dan 100 m2. Is het perceel dat u wilt splitsen groter dan 100m2? Dan past het product Splitsen van percelen beter bij uw situatie. Bij het splitsen ontstaan dan nieuwe kadastrale percelen met definitieve grenzen en perceelnummers. Meer hierover leest u op de pagina Splitsen van percelen

Wie kan een splitsing van een perceel aanvragen?

Als eigenaar of gerechtigde van een kadastraal perceel kunt u een verzoek indienen om het betreffende perceel te splitsen. Ook kunt u iemand anders hiervoor machtigen. U vult hiervoor een machtigingsformulier in,  print deze en geeft het formulier ondertekend aan de gevolmachtigde. Vul het machtigingsformulier in (pdf, 45 kB) (invulbare pdf)

Kunt u het machtigingsformulier niet invullen of bekijken? Neem dan contact op met de klantenservice via telefoonnummer: 088 - 183 22 00 (optie 1) of via het contactformulier van klantenservice.

Meting en verwerking meestal binnen 20 werkdagen

We streven ernaar de meting en verwerking binnen 20 werkdagen afgerond te hebben. De eigenaar ontvangt een kennisgeving (brief) van ons met de nieuwe perceelnummers en groottes. De aanvrager krijgt een leverbon en de leveringsbevestiging met de nieuwe perceelnummers en kan dit gebruiken om eventuele belanghebbenden te informeren.

Vraag en antwoord

Bekijk hoe dit werkt op de pagina Grenscorrectie, uitleg.

Weet u niet of u een Splitsing t.b.v. grenscorrectie kunt laten uitvoeren? Met het formulier Hulp bij splitsen kunt u bekijken of dit een goede keuze is. Ga naar het formulier Hulp bij splitsen

U hebt u bij ons de keuze uit de mogelijkheden Voorlopige kadastrale grenzen of Splitsen van percelen. Wat de juiste keuze is, hangt onder andere af van de beschikbare tijd. In een aantal stappen maakt u de beste keuze.

Gebruik de online keuzehulp

Ontdek wat in uw situatie de beste keuze is.

Vul keuzehulp in

Bekijk de infographic

Infographic Splitsen van een perseel of Voorlopige Kadastrale Grenzen. Kunt u deze afbeelding niet bekijken? Neem contact op met de klantenservice op telefoonnummer 088-183 22 00. Zij zijn u op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur graag van dienst.


 

Een aanwijs is de aanwijzing van een grens tussen percelen. Bij een aanwijs laat de eigenaar/gemachtigde aan een landmeter zien waar de gewenste grens moet lopen in een terrein. De landmeter legt dit vast. Dit is nodig om de nieuwe percelen te vormen.

Bekijk de volgende video voor meer uitleg. In dit voorbeeld zijn 2 partijen betrokken bij het aanwijzen van de erfgrens.

De afspraak met de landmeter duurt gemiddeld 20 minuten. 

Ja. U moet bij de afspraak zijn, maar u kunt ook iemand toestemming geven namens u aanwezig te zijn. 

Zijn de nieuwe grenzen aan de landmeter aangewezen? Dan kan de landmeter het werk afronden en is uw aanwezigheid niet meer nodig.

Hebt u een Splitsing t.b.v. grenscorrectie aangevraagd, maar wilt u deze annuleren? Dat kan.

 • Is de opdracht nog niet door ons verwerkt?
  Dan kunt u gratis annuleren.
 • Is de opdracht verwerkt en zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart?
  Dan brengen wij € 224,- in rekening.
 • Is de opdracht verwerkt, voorbereid en is de landmeter in het terrein gestart met zijn uitvoerende werkzaamheden?
  Dan brengen wij het volledige bedrag in rekening.

U kunt de opdracht annuleren via het formulier Afzeggen offerte of bestelling.

Hebt u vragen over de annulering?

Neem dan contact op met de klantenservice Grenzen en Meting op telefoonnummer 088 - 183 22 00, optie 1. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. 

Nee, alle genoemde bedragen zijn vrij van btw.

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice Grenzen en Meting.