Splitsing t.b.v. grenscorrectie

Voor het laten vastleggen van een gebruiksgrens

Werkelijke gebruik van stuk grond vastleggen

Gebruikt u een stuk grond aansluitend op uw perceel, terwijl dat nog niet formeel is vastgelegd? Als u het in de toekomst wilt verkopen, moet u die grond wel vastleggen. Dat kan door Splitsing t.b.v. grenscorrectie. U moet daarna naar de notaris om de eigendomsoverdracht vast te laten leggen. 

Een Splitsing t.b.v. grenscorrectie kan alleen als u voldoet aan alle voorwaarden. Dat zijn:

  • Het stuk grond dat overgedragen wordt is niet groter dan 100 m2.
  • De grond wordt al zichtbaar gebruikt.
  • U en de eigenaar van de grond zijn akkoord met het gebruik.

Blijkt na de meting dat u niet aan deze voorwaarden voldoet, dan brengen wij het tarief voor het product Splitsen van percelen  in rekening. Dit tarief is 440,- per nieuw gevormd perceel. 

Splitsing t.b.v. grenscorrectie 157,50

U ontvangt de volgende informatie: 

  • een bevestiging dat er een nieuw perceel is ontstaan
  • een nieuwe Kadastrale kaart met de nieuwe kadastrale situatie

Splitsing t.b.v. grenscorrectie aanvragen

Of bekijk onze andere bestelmogelijkheden:

Wilt u voor 50 percelen of meer een splitsing aanvragen? Dan kunt u te Splitsing t.b.v. grenscorrectie niet online bestellen. U kunt wel een offerte aanvragen.

Naar formulier aanvragen offerte

Verschil tussen een kadastrale grens en een gebruiksgrens

Het Kadaster legt grenzen vast. Deze vastgelegde grenzen noemen we kadastrale grenzen. De grens die wordt ‘gebruikt’ noemen we de gebruiksgrens. Het kan voorkomen dat de grens op de grond die gebruikt wordt, niet de juridisch vastgelegde grens is. Meer hierover leest u op de pagina Kadastrale grens en gebruiksgrens.

Verschil tussen Splitsing t.b.v. grenscorrectie en Splitsen van percelen

Splitsing t.b.v. grenscorrectie kunt u bestellen als het gaat om een perceel dat kleiner is dan 100 m2. Is het perceel dat u wilt splitsen groter dan 100m2? Dan past het product Splitsen van percelen beter bij uw situatie. Bij het splitsen ontstaan dan nieuwe kadastrale percelen met definitieve grenzen en perceelnummers. Meer hierover leest u op de pagina Splitsen van percelen

Meting en verwerking meestal binnen 20 werkdagen

We streven ernaar de meting en verwerking binnen 20 werkdagen afgerond te hebben. De eigenaar ontvangt een kennisgeving (brief) van ons met de nieuwe perceelnummers en groottes. De aanvrager krijgt een leverbon en de leveringsbevestiging met de nieuwe perceelnummers en kan dit gebruiken om eventuele belanghebbenden te informeren.
 

Vraag en antwoord

Om deze gebruiksgrens wél juridisch vast te leggen, kunnen wij een Splitsing t.b.v. grenscorrectie voor u uitvoeren. Hierdoor ontstaat een nieuw perceel. Dit nieuwe perceel mag niet groter zijn dan 100m2.

Voorbeeld splitsing t.b.v. grenscorrectie. Kunt u deze afbeelding niet bekijken? Neem contact op met de klantenservice op telefoonnummer 088-183 22 00. Zij zijn u op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur graag van dienst.

Zodra de gebruiksgrens is vastgelegd krijgt B 2 percelen op naam. B moet vervolgens naar de notaris om het nieuw gevormde perceel over te dragen aan A. Als A zijn eigendom wil verkopen staan in de toekomstige verkoopakte de 2 percelen apart vermeld.

Weet u niet of u een Splitsing t.b.v. grenscorrectie kunt laten uitvoeren? Met het formulier Hulp bij splitsen kunt u bekijken of dit een goede keuze is. Ga naar het formulier Hulp bij splitsen

U hebt u bij ons de keuze uit de mogelijkheden Voorlopige kadastrale grenzen of Splitsen van percelen. Wat de juiste keuze is, hangt onder andere af van de beschikbare tijd. In een aantal stappen maakt u de beste keuze.

Gebruik de online keuzehulp

Ontdek wat in uw situatie de beste keuze is.

Vul keuzehulp in

Bekijk de infographic

Infographic Splitsen van een perseel of Voorlopige Kadastrale Grenzen. Kunt u deze afbeelding niet bekijken? Neem contact op met de klantenservice op telefoonnummer 088-183 22 00. Zij zijn u op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur graag van dienst.

Als eigenaar of gerechtigde van een kadastraal perceel kunt u een verzoek indienen om het betreffende perceel te splitsen. Ook kunt u iemand anders hiervoor machtigen. U vult hiervoor een machtigingsformulier in,  print deze en geeft het formulier ondertekend aan de gevolmachtigde. Vul het machtigingsformulier in (pdf, 58 kB).

Kunt u het machtigingsformulier niet invullen of bekijken? Neem dan contact op met de klantenservice:

Een aanwijs is de aanwijzing van een grens tussen percelen. Bij een aanwijs laten belanghebbenden aan een landmeter zien waar de gewenste grens moet lopen in een terrein. De landmeter legt dit vast. Dit is nodig om de nieuwe percelen te vormen.

Bekijk de volgende video voor meer uitleg.

De afspraak met de landmeter duurt gemiddeld 20 minuten. 

Ja, u moet bij de afspraak aanwezig zijn. Het kan ook zijn dat u iemand machtigt om namens u hierbij aanwezig te zijn. Zodra de nieuwe grenzen aan de landmeter zijn aangewezen, is uw aanwezigheid niet meer nodig en kan de landmeter het werk zelfstandig afronden.

Hebt u een Splitsing t.b.v. grenscorrectie aangevraagd, maar wilt u deze annuleren? Dat kan. Als er al voorbereidende werkzaamheden zijn gedaan, kunnen we wel kosten in rekening brengen. Is dit het geval? Dan nemen we contact met u op. Ga naar het formulier Afzeggen offerte of bestelling

Nee, alle genoemde bedragen zijn vrij van btw.

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice Grenzen en Meting.