Splitsing t.b.v. grenscorrectie

Voor het laten vastleggen van een gebruiksgrens

Werkelijke gebruik van stuk grond vastleggen

Gebruikt u een stuk grond aansluitend op uw perceel, terwijl dat nog niet formeel is vastgelegd? Als u het in de toekomst wilt verkopen, moet u die grond wel vastleggen. Dat kan door Splitsing t.b.v. grenscorrectie. U moet daarna naar de notaris om de eigendomsoverdracht vast te laten leggen. 

Een Splitsing t.b.v. grenscorrectie kan alleen als u voldoet aan alle voorwaarden. Dat zijn:

  • Het stuk grond dat overgedragen wordt is niet groter dan 100 m2.
  • De grond wordt al zichtbaar gebruikt.
  • U en de eigenaar van de grond zijn akkoord met het gebruik.
Information:

Blijkt na de meting dat u niet aan deze voorwaarden voldoet, dan brengen wij het tarief voor het product Splitsen van percelen  in rekening. Dit tarief is 440,- per nieuw gevormd perceel. 

Splitsing t.b.v. grenscorrectie 157,50

U ontvangt de volgende informatie: 

  •  een bevestiging dat er een nieuw perceel is ontstaan
  •  een nieuwe Kadastrale kaart met de nieuwe kadastrale situatie

Splitsing t.b.v. grenscorrectie aanvragen

Of bekijk onze andere bestelmogelijkheden:

Wilt u voor 50 percelen of meer een splitsing aanvragen? Dan kunt u te Splitsing t.b.v. grenscorrectie niet online bestellen. U kunt wel een offerte aanvragen.

Naar formulier aanvragen offerte

Verschil tussen een kadastrale grens en een gebruiksgrens

Het Kadaster legt grenzen vast. Deze vastgelegde grenzen noemen we kadastrale grenzen. De grens die wordt ‘gebruikt’ noemen we de gebruiksgrens. Het kan voorkomen dat de grens op de grond die gebruikt wordt, niet de juridisch vastgelegde grens is. Meer hierover leest u op de pagina Kadastrale grens en gebruiksgrens.

Verschil tussen Splitsing t.b.v. grenscorrectie en Splitsen van percelen

Splitsing t.b.v. grenscorrectie kunt u bestellen als het gaat om een perceel dat kleiner is dan 100 m2. Is het perceel dat u wilt splitsen groter dan 100m2? Dan past het product Splitsen van percelen beter bij uw situatie. Bij het splitsen ontstaan dan nieuwe kadastrale percelen met definitieve grenzen en perceelnummers. Meer hierover leest u op de pagina Splitsen van percelen

Meting en verwerking meestal binnen 20 werkdagen

We streven ernaar de meting en verwerking binnen 20 werkdagen afgerond te hebben. De eigenaar ontvangt een kennisgeving (brief) van ons met de nieuwe perceelnummers en groottes. De aanvrager krijgt een leverbon en de leveringsbevestiging met de nieuwe perceelnummers en kan dit gebruiken om eventuele belanghebbenden te informeren.
 

Vraag en antwoord