Uitleg Splitsing t.b.v. grenscorrectie

Wat u kunt verwachten van een Splitsing t.b.v. grenscorrectie laten we u zien aan de hand van 3 situatietekeningen.

Kadastrale situatie voor de Splitsing t.b.v. grenscorrectie

Voor een toelichting kunt u contact opnemen met klantenservice Grenzen en Meting op telefoonnummer 088-183 22 00 optie 1 (van 9.00 tot 17.00 uur).

 • De bestaande kadastrale grens loopt tussen de percelen 1250 (huisnummer 14) en 1251 (huisnummer 16).
 • Deze bestaande kadastrale grens is niet zichtbaar in het terrein.

De Splitsing t.b.v. grenscorrectie

Voor een toelichting kunt u contact opnemen met klantenservice Grenzen en Meting op telefoonnummer 088-183 22 00 optie 1 (van 9.00 tot 17.00 uur).

 • Er is een zichtbare scheiding in het terrein, de gebruiksgrens. Het gearceerde deel (onderdeel van 1251) is van de eigenaar van huisnummer 16, maar wordt door de eigenaar van huisnummer 14 gebruikt. 
 • De eigenaren van huisnummer 14 en 16 zijn beide bekend en akkoord met de gebruiksgrens en het gebruik.
 • Het stukje grond van de Splitsing t.b.v. grenscorrectie is niet groter dan 100 m2.
 • De Splitsing t.b.v. grenscorrectie wordt aangevraagd bij het Kadaster.
 • Een landmeter legt de gebruiksgrens vast. Hier ontstaat dus door de Splitsing t.b.v. grenscorrectie een nieuw kadastraal perceel en de gebruiksgrens wordt dus ook een kadastrale grens.

Kadastrale situatie nadat de Splitsing t.b.v. grenscorrectie is afgerond

Voor een toelichting kunt u contact opnemen met klantenservice Grenzen en Meting op telefoonnummer 088-183 22 00 optie 1 (van 9.00 tot 17.00 uur).

 • De Splitsing t.b.v. grenscorrectie is afgerond door het Kadaster.
 • De eigenaar van huisnummer 16 heeft een tweetal percelen op zijn naam staan, namelijk 1650 en 1651. Perceel 1650 is het perceel waar Splitsing t.b.v. grenscorrectie is toegepast en is afgesplitst van perceel 1251.
 • Om het eigendom van perceel 1650 over te dragen naar de eigenaar van huisnummer 14 is het noodzakelijk om naar de notaris te gaan.
 • Wanneer de eigenaar van huisnummer 14 in de toekomst zijn eigendom wil verkopen staan in de toekomstige verkoopakte de 2 percelen (1250 en 1650) apart vermeld.

Vraag en antwoord

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice Grenzen en Meting.