Kadastrale grens en gebruiksgrens

Zichtbare gebruiksgrens wijkt soms af van de kadastrale grens

Erfafscheiding volgt soms niet precies de juridische grens

De kadastrale grens wordt bij het ontstaan van een perceel vastgelegd bij het Kadaster. Soms verschuift de zichtbare gebruiksgrens en wijkt deze af van de kadastrale grens. Bijvoorbeeld omdat eigenaren een schutting, hek of aanbouw plaatsen die niet precies de juridische grens volgt. 

Kadastrale grens wijzigen: gebruiksgrens juridisch vastleggen

Wilt u de gebruiksgrens laten vastleggen als kadastrale grens? Dat kan als:

  • het stukje grond wat overgedragen moet worden niet groter is dan 100 m2
  • de vast te leggen grens al zichtbaar gebruikt wordt
  • beide partijen bekend en akkoord zijn met het gebruik

Meer informatie op de pagina Grenscorrectie

Kadastrale grens zichtbaar maken

Wilt u weten waar de kadastrale grens precies loopt? Dan kan een landmeter de oorspronkelijke grens zichtbaar maken in het terrein. Dit is bijvoorbeeld handig bij een grensconflict met uw buren.

Meer informatie op de pagina Grensreconstructie

Grens door verjaring

Gebruikt u al vele jaren een stuk grond alsof het van u is? Dan kan het zijn dat u door verjaring eigenaar bent geworden. Ook als een boom, struik of heg al lange tijd te dicht bij de erfgrens staat zonder dat daar bezwaar tegen is gemaakt, kan er sprake zijn van verjaring.

Meer informatie op de pagina Verjaring nagaan en inschrijven

Stuk(je) grond (ver)kopen

Wilt u grond van iemand anders kopen? Of wil de gemeente een stukje gemeentegrond aan u verkopen? Nadat u en de (ver)kopende partij een koopcontract hebben opgesteld, kan het Kadaster voor u de nieuwe grenzen inmeten. 

Meer informatie op de pagina Grenscorrectie