Terug naar vorige pagina

Veelgestelde vragen gebruik applicatie Splits

Bekijk op deze pagina veelgestelde vragen over de applicatie Splits. 

Niet kunnen selecteren in Splits, ligt aan uw browserinstelling en is op een simpele manier te verhelpen. U dient de Splitsapplicatie in de ‘compatibiliteitsmodus’ te draaien. Deze optie vindt u meestal in de menubalk onder ‘Extra’. In 1 van de instructiefilms van Splits laten we zien hoe u dat kunt doen.

Bij het splitsingsverzoek dient u een kaartje (Word of pdf) mee te sturen waarop duidelijk is aangegeven waar de deelpercelen liggen. Een VKG perceel en een deelperceel mogen elkaar niet overlappen.

In de akte mag worden afgeweken van de voorlopige oppervlakte die bij het Kadaster geregistreerd is. U kunt de oppervlakte opnemen zoals dat door de koper en verkoper is overeengekomen. De akte is hierin leidend.

Hebt u bij het invoeren van grenslijnen een scherpe hoek aangemaakt? Dan krijgt u bij het splitsen een melding en de betreffende grenslijnen worden paars. Indien gewenst kunt u dit nog wijzigen. Als u het zo wilt houden, kunt u verder met controleoverzicht en de opmerking negeren.

U kunt in de laatste stap 'Verzenden' bij 'Aangesloten percelen vormen' de optie 'Ja 'aanvinken. Er verschijnt dan een tekstveld waarin u een opmerking kunt plaatsen. Daarnaast kunt u uw opmerking ook in een apart Word-document zetten en deze als bijlage meesturen.

Hebt u een perceel gezocht op basis van een kadastrale aanduiding? Dan kan het voorkomen dat u een topografische kaart ziet. In dit geval is het perceel te groot om in zijn geheel te tonen op de kadastrale kaart en wordt de kadastrale kaart pas zichtbaar als u verder inzoomt. De kadastrale kaart wordt vanaf schaal 1 : 5000 en groter getoond.

In sommige gevallen kan een splitsingsverzoek automatisch verwerkt worden. In dat geval hebt u binnen een uur nieuwe nummers. Als het splitsingsverzoek handmatig verwerkt moet worden, geldt een verwerkingstijd van 5 werkdagen. Dat is bijvoorbeeld het geval als u te maken hebt met een aaneengesloten perceel of een perceel met deelpercelen.

Splitsingsverzoeken kunnen we helaas niet met voorrang oppakken.

U kunt de getekende grenslijnen opslaan als een GML-bestand. Dat doet u als volgt: u klikt op Uitvoer en Exporteren, daarna kunt u het bestand op uw eigen computer opslaan. Een GML-bestand kunt u in Splits importeren met de knop 'Invoer' en 'Importeren'. 

De GML-bestanden moeten alleen de nieuwe grenzen bevatten. Bebouwing, bestaande grenzen en overige topografische elementen horen niet in het GML-bestand thuis. Alle lijnen die u importeert worden beschouwd als toekomstige grenzen en leiden na verzending van het bestand tot nieuwe percelen. Als u toch niet-relevante lijnen hebt geïmporteerd, moet u deze in SPLITS handmatig verwijderen. De nieuwe grenslijnen moeten gebaseerd zijn op de Kadastrale kaart van het Kadaster. De coördinaten in het GML-bestand moeten vastliggen in het stelsel van de Rijksdriehoeksmeting (RD).

Verwerk in 1 splitsingsverzoek een GML-bestand van maximaal 70 kb groot. Hoe groter het bestand, hoe langer het duurt voordat de splitsing uitgevoerd kan worden. Als u niet zeker weet of het bestand binnen de maximale grootte valt, kunt u de getekende lijnen exporteren, opslaan en vervolgens de bestandsgrootte bekijken.

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice Grenzen en Meting op telefoonnummer 088 - 183 22 00 optie 1. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier.